Vườn cây Phả Lại - Chí Linh - Hải Dương

  • Thread starter namphalai
  • Ngày gửi
N

namphalai

Guest
#1
Cây dâu : 25 triệu :
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi232.photobucket.com%2Falbums%2Fee292%2Fnamphalai%2FBONSAI%2FCaydau-thevatphong.jpg%3Ft%3D1303390329&hash=20308913b604ff214f15118e513d5e7e
Cây xanh : 15 triệu :

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi232.photobucket.com%2Falbums%2Fee292%2Fnamphalai%2FBONSAI%2FCayxanh-dangnang.jpg%3Ft%3D1303390559&hash=4f48f2de778bec9664013b46dc898196Thanh hao : 5 triệu :

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi232.photobucket.com%2Falbums%2Fee292%2Fnamphalai%2FBONSAI%2FThanhhao.jpg%3Ft%3D1303390329&hash=a50d3adab2604f83e82f32d1615d53a3Cây xanh 15 triệu :
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi232.photobucket.com%2Falbums%2Fee292%2Fnamphalai%2FBONSAI%2FCayxanhdangtruc.jpg%3Ft%3D1303390329&hash=cae8b710dfcb3b4361e25679131e0512Cây hoa giấy : 10 triệu vnđ
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi232.photobucket.com%2Falbums%2Fee292%2Fnamphalai%2FBONSAI%2FHoagiay.jpg%3Ft%3D1303390329&hash=933bfd80a4a64ec905bde2b577af730eCây xanh : 5 triệu vnđ
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi232.photobucket.com%2Falbums%2Fee292%2Fnamphalai%2FBONSAI%2FCayxanh-dangtruc.jpg%3Ft%3D1303390329&hash=6d510ee89699c091b645024ece8b683bBỏng nước thế song thụ : 2 triệu
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi232.photobucket.com%2Falbums%2Fee292%2Fnamphalai%2FBONSAI%2FBongnuoc-dangsongthu.jpg%3Ft%3D1303390329&hash=ccce871c90f7f16161dd8c65e04b57ff
 

Đối tácTop