Bán Vườn lan Nam Hồ Tp.Đà Lạt: hồng môn, Cattleya, cây hoa cảnh...

  • Thread starter khoagm
  • Ngày gửi
khoagm

khoagm

Nhanong.Com
#1
Vườn lan Nam Hồ : Phong lan rừng, hồng môn, Cattleya, cây hoa cảnh...

1. Phong lan rừng: vườn mình có một số giống lan rừng đã trồng thuần cần bán, chi tiết từng loại được ghi bên dưới.
Mọi thông tin khác xin vui lòng liên hệ : 0914 931479

1. Cáo Bắc- Đuôi cáo( Aerides multiflora)
Qui cách: trồng thuần hơn 2 năm , chậu gỗ hoặc chậu đất nung, từ 3-4 thân/ chậu


2. Giáng hương hồng dâu - giáng hương quế nâu( Aerides odorata)
Qui cách: trồng thuần hơn 2 năm , chậu nhựa gỗ hoặc ghép gốc cây
3. Hoàng thảo trúc mành( Dendrobium Falconeri) :11:
Qui cách: trồng thuần 2 năm, ghép gốc cây


4. Bạch hạc Langbiang( Dendrobium wattii)
Qui cách: trồng thuần 2 năm, chậu nhựa vuông


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm7.staticflickr.com%2F6113%2F6234185185_c03c9a0bc3.jpg&hash=d2b4c542fbd9c59d0b2b430dd97d54eb
5. Thanh đạm tuyết ngọc( Coelogyne mooreana)
Qui cách: trồng thuần 2 năm, chậu nhựa


7. Hoàng long vỹ - Thủy tiên râu môi ( Den. Brymerianum)
Qui cách: trồng thuần 2 năm, chậu gỗ


8. Da báo - Cẩm báo vàng ( Den. Brymerianum)
Qui cách: trồng thuần hơn 2 năm, chậu nhựa ghép gỗ


10. Lọng hài ( Bulbophyllum frostii)
Qui cách: trồng thuần 1 năm, ghép gỗ
 

Last edited:
khoagm

khoagm

Nhanong.Com
#2
còn tiếp : Thủy tiên trắng, Kim thoa long nhãn, Giáng hương hồng nhạn, Long tu Lào , Kim điệp, ....
 
khoagm

khoagm

Nhanong.Com
#5
Hàng kg đang có:
1. Hài Vân

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FPhonglan1%2FIMG_1260.jpg&hash=35a1cd310effbe8aa019ce3e28ddc4da


2. Nhất điểm hoàng
3. HT lụa vàng

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FPhonglan1%2FIMG_5025.jpg&hash=cc22d29f175d04da8ae76fb9ca5c1e7f


4. Hoàng long vỹ

Hàng chậu trồng thuần:
1. Hài kim
2. Catt các loại
3. Den mùa xuân - Dendro nobile
 
khoagm

khoagm

Nhanong.Com
#6
Xin chào mọi người, vườn mình có một số giống cattleya cần bán, chi tiết từng loại được ghi ở bảng bên dưới. Mọi thông tin khác xin vui lòng liên hệ.

DANH SÁCH CATT ĐỢT 4


1. Catt mini vàng lưỡi đỏ

_Qui cách: chậu nhựa, cây trưởng thành sắp ra hoa

_Giá :liên hệproxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FCattleya+online%2FIMG_0675.jpg&hash=59bade41367e8c55601c00346f9be81b
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FCattleya+online%2FP1012580.jpg&hash=bda63c6cc33d71d800d70a38a347545b


2. Catt mô trung

_ Qui cách: chậu nhựa, trồng được hơn 24 tháng

_ Giá: liên hệ

_ Hiện có các giống sau:C002: Pot. Haw Yuan Gold

C005:Chunyear x Tanain Gold

C008:Chyong Guu- Chifrney x Chunyear #6proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FCattleya+online%2FCattmoCNSH-SG.jpg&hash=aff7b22f360969d19cffaa3b9f23508b
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FCattleya+online%2FP1012592-1.jpg&hash=46ea3771cc5ac4420ca102d6f64d1bf7
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FCattleya+online%2FIMG_0782.jpg&hash=5daebecce52516e681c67da87ab5f0c0
 
Last edited:
khoagm

khoagm

Nhanong.Com
#9
Địa lan HƯƠNG CÁT CÁT
Qui cách + số lượng : 15 chậu, đang ngậm nụ hoặc mới nở
Giá: liên hệ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FShowroom%2FIMG_5275.jpg&hash=d06eb623b44da541217df4b24d6247a6


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FShowroom%2FIMG_5277.jpg&hash=2d0f4255632e5502d0e2294361616e86
 
khoagm

khoagm

Nhanong.Com
#12
HÀNG VŨ NỮ ĐANG CÓ

_ Tím tiên nữ: hàng củ rời, hàng chậu
_ Vàng tiên nữ: hàng chậu
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FLan%2520lai%2520Hybrid%2FDSC_0570-1.jpg&hash=9535aa826d8816e4bbfe8be2e316871a


_ Sao Châu Âu: hàng chậu
_ Aloha: hàng chậu

_Tím đỏ: hàng tách chiết số lượng ít
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FLan%2520lai%2520Hybrid%2FIMG_5199.jpg&hash=6bc51359be69014238ed37121e9d4b5a
 
khoagm

khoagm

Nhanong.Com
#13
Đến hẹn lại lên, topic này dành cho các bạn đang sưu tầm các loại lan huệ - Amaris

Màu sắc + đơn giá:
_ Cam sọc: 40k/ củ
_ Đỏ nhung: 40k/củ
_ Trắng hồng( hồng đào): 60k/củ
_ Trắng tuyền: liên hệ


Cam sọc
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FAmaris%2FDSC_0024-1.jpg&hash=c0a1658feb259e484640f3be07023c94


Đỏ nhung
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FAmaris%2FDSC_0042-1.jpg&hash=f524eb692f5f6e198e45e255f3ab116eTrắng hồng- Hồng đào
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FAmaris%2FLanhuetrangsochong-1.jpg&hash=0a3a9045b4b957d35341ed08487af734


Trắng tuyền
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FAmaris%2FP1011899-1.jpg&hash=3d25ab459bcff465f5fe1389885e0a58
 
Last edited:
khoagm

khoagm

Nhanong.Com
#14
Màu sắc + đơn giá:
_ Cam sọc: 40k/ củ
_ Đỏ nhung: 40k/củ
_ Trắng hồng( hồng đào): 60k/củ
_ Trắng tuyền: liên hệ


Cập nhật thêm Hoa Arapang( màu tím chủ yếu, màu trắng số lượng ít)
Qui cách: củ đang ngậm nụ
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FAmaris%2FIMG_5374.jpg&hash=90fd52f83a421fb995fba448aee1c51f


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FAmaris%2FDSC_1154.jpg&hash=2e32656c3686a9795a40940ebb6b3201
 
Last edited:
khoagm

khoagm

Nhanong.Com
#15
Cập nhập 1 số giò thủy tiên trắng ( Kiều trắng) theo yêu cầu
_ Qui cách: trồng thuần trên 2 năm, giá vui lòng liên lạc

Số 1
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FMua%2520ban%2520ONLINE%2FP1012657_zps9d3739bf.jpg&hash=c6abdfeceda975e8af41e860e4390b09


Số 2
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FMua%2520ban%2520ONLINE%2FP1012660_zpscbdfca78.jpg&hash=22fc5a4910e23b6cd28a375a86407191


Số 3
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FMua%2520ban%2520ONLINE%2FP1012666_zpsb0b1526b.jpg&hash=bd295fecbb35016047824b63e7d97710

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FMua%2520ban%2520ONLINE%2FP1012665_zpsd77c8dfb.jpg&hash=b1537f55262ede29ba3f0f5ec13c990f


Số 4: Kiều trắng + Kiều hồng
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FMua%2520ban%2520ONLINE%2FP1012673_zps63f36eb4.jpg&hash=83b7310aadfc7813cd58c49cafef5134

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi499.photobucket.com%2Falbums%2Frr359%2Fkhoagm%2FMua%2520ban%2520ONLINE%2FP1012670_zps9dbbb7ac.jpg&hash=1a060897932874f713e2de714188ec8f
 

Đối tácTop