Vườn mai Trần Bình bán cây xộp & tác phẩm non ngàn

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vườn mai trần bình 098
- Địa chỉ: 45/4/17/ đường nguyễn đôn tiết F bình trưng đông Q2 TP HCM
- Tel, Fax: 0989351006 ::: FaX
- email: vườn mai Trần Bình 098@yahoo.com
================================

<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px">Vườn mai TRẦN B&Igrave;nh cần b&aacute;n c&acirc;y xộp v&ograve;ng tr&ograve;n th&acirc;n 5m50 chiều cao 8m50 gi&aacute; 120.000.000 v&agrave; t&aacute;c phẩm non ng&agrave;n &lt;&lt;đ&acirc;y l&agrave; một phần rể, của một c&acirc;y đại thụ ,được khai th&aacute;c từ l&ograve;ng đất c&oacute; m&otilde; than tại việt tr&igrave; ,phần rể n&agrave;y được 16 người thanh ni&ecirc;n d&acirc;n d&acirc;n tộc thiểu số đem l&ecirc;n từ vực th&acirc;m 20m &gt;&gt; ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ ,Vườn mai Trần B&igrave;nh địa chỉ 45/4/17 đường nguyễn đ&ocirc;n tiết, F b&igrave;nh trưng đ&ocirc;ng Q2 T P HCM ĐT 0989351006</span></p><p>&nbsp;http://ca7.upanh.com/15.320.19596337.Kxs0/dsc00735.jpg</p><p>http://ca6.upanh.com/15.320.19596344.w1P0/dsc00736.jpg</p><p>http://ca8.upanh.com/15.320.19596346.SLZ0/dsc00737.jpg</p><p>http://ca7.upanh.com/15.320.19596353.fLR0/dsc00961.jpg</p>
 

anhmytran

_
Nông dân @
#2
Bạn bấm vào nút "Trích Dẫn" mà coi tôi làm thể hiện hình ảnh cho bạn
để lần sau biết làm. Bạn trẻ hơn tôi, thì bạn cũng học được những gì
tôi có thể học được .
*

*
*

*
*

*
*

*
Ã, có phải ảnh của bạn ghép không ?
*
Tôi không rành về nghệ thuật cảnh lắm, nhưng cây và hòn non bộ của bạn,
cứ lên Việt Bắc, Tây Bắc mà kiếm, thì đầy. Mà còn hoành tráng hơn nhiều.
Có điều, phải bỏ khẳm vốn ra mà đào về.
*
 
Last edited:
Top