vườn rau mầm mini giải pháp cho vấn đề rau sạch

caycanhmamxanh

Thành viên mới
#1
<p class="MsoNormalCxSpFirst"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Một bộ trồng rau mầm bao gồm</strong>: gi&aacute; ch&iacute;nh h&atilde;ng 395 ng&agrave;n, ph&iacute; đưa h&agrave;ng trong nội th&agrave;nh: 30 ng&agrave;n</font></font></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle"><font face="Times New Roman" size="3">1.Gi&aacute; để rau mĩ thuật, sơn tĩnh điện</font></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle"><font face="Times New Roman" size="3">2.10 gi&aacute; nhựa</font></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle"><font face="Times New Roman" size="3">3. 1 b&igrave;nh phun nước</font></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle"><font face="Times New Roman" size="3">4. Bảng hướng dẫn c&aacute;ch trồng đảm bảo th&agrave;nh c&ocirc;ng 100%</font></p><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong> <p class="MsoNormalCxSpMiddle"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>C&aacute;c sản phẩm Mua th&ecirc;m:</strong> t&ugrave;y theo nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng: </font></font></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Hạt giống rau mầm c&aacute;c loạ</strong>i: (cải củ, đỗ xanh, x&uacute;p lơ, hướng dương, cải ngọt, lạc&hellip;) 5 K/g&oacute;i</font></font></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Gi&aacute; thể trồng rau mầm</strong>: 20 K/g&oacute;i,1.5 kg</font></font></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle"><font face="Times New Roman" size="3">L&yacute; do n&ecirc;n trồng rau mầm</font></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle"><font face="Times New Roman"><strong>Bổ dưỡng v&agrave; ph&ograve;ng bệnh</strong><font size="3">: gấp 5 lần rau ăn l&aacute;, ph&ugrave; hợp với mọi lứa tuổi, một số loại hạt gi&uacute;p ph&ograve;ng chống ung thư, l&atilde;o h&oacute;a( hướng dương, x&uacute;p lơ)</font></font></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;<strong>Xanh v&agrave; Sạch</strong> : hạt giống gieo tr&ecirc;n gi&aacute; thể sạch(xơ dừa, trấu hun), tưới nước sạch,&nbsp; tạo khoảng&nbsp; xanh trong nh&agrave;</font></font></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;<strong>Nhanh v&agrave; tiện</strong>: chỉ mất 5 đến 6 ng&agrave;y một lứa rau n&ecirc;n c&oacute; thể trồng gối đầu để ng&agrave;y n&agrave;o cũng c&oacute; rau ăn, Thu hoạch ngay cạnh bếp n&ecirc;n rau giữ nguy&ecirc;n được chất dinh dưỡng v&agrave; hương vị</font></font></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle"><font face="Times New Roman"><strong>Rẻ v&agrave; tiết kiệm thời gian</strong><font size="3">: mỗi ng&agrave;y chỉ mất 5 ph&uacute;t chăm s&oacute;c, chi ph&iacute; tạo ra một rổ rau mầm chỉ khoảng 5 Ng&agrave;n đồng</font></font></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Niềm vui kh&ocirc;ng ngờ</strong>: được nh&igrave;n thấy c&aacute;c hạt c&acirc;y mọc l&ecirc;n l&agrave; một trải nghiệm th&uacute; vị đối với ch&uacute;ng ta, trẻ nhỏ trước sự kỳ diệu của thi&ecirc;n nhi&ecirc;n</font></font></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle"><font size="3"><font face="Times New Roman">H&atilde;y thử một lần chắc chắn bạn sẽ thấy&nbsp; rất dễ v&agrave; th&uacute; vị, t&igrave;m hiểu th&ecirc;m v&agrave; xem ảnh: <a href="http://bit.ly/v4zXZn">http://bit.ly/v4zXZn</a></font></font></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Cửa h&agrave;ng Mầm xanh</strong>, 77 phố cầu mới, chợ Ng&atilde; tư sở, chuy&ecirc;n đất trồng rau sạch, gi&aacute; thể rau mầm, hạt giống rau,</font></font></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle"><font face="Times New Roman">&nbsp;<font size="3">chậu nhựa, hộp xốp. ĐT: H&ugrave;ng 0916533273</font></font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Mạnh Hùng
- Địa chỉ: 77 phố Cầu mới, chợ Ngã tư sở, Hà nội
- Điện thoại: 0916533273 - Fax:
- email: nguyenmanhhung0109@gmail.com
 

Top