Xây dựng vùng nguyên liệu mít thái

  • Thread starter nguyenhuutai
  • Ngày gửi
Diên tích mít thai đang phát triển theo hướng tự phát rất nhiều. dự kiến 2 năm nữa diện tích cho trái tầm vài ngàn hec. Nhưng chất lượng sản phẩm không đạt. không đồng bộ.
Có khách hàng đặt hàng sản phẩm mít sạch- truy suất nguồn gốc, kiểm tra chất lượng sản phẩm . nên em muốn quy hoạch vùng nguyên liệu mít để làm quy trình sản xuất theo hướng sạch" bán hữu cơ" . hợp tác theo hướng liên kết 3 bên: nhà vườn- quy trình chăm sóc, phân thuốc- nhà thu mua" cùng đi chung. hợp tác nhà vườn sẽ được hỗ trợ quy trình kỹ thuật, có người hỗ trợ tận vườn, 1 phần phân thuốc đến ngày thu hoạch, và liên kết đầu ra.
Khu vực miền đông/ tây nguyên. diện tích demo khoản 50-60hecta để đạt sản lượng ký với đơn vị thu mua. nếu chất lượng đạt, năng lực sản xuất đáp ứng tốt sẽ mở rộng.
Thanks all: 0946587807 để trao đổi thoải mái hơn.
 N

nhatcanhdien

Thành viên mới
Diên tích mít thai đang phát triển theo hướng tự phát rất nhiều. dự kiến 2 năm nữa diện tích cho trái tầm vài ngàn hec. Nhưng chất lượng sản phẩm không đạt. không đồng bộ.
Có khách hàng đặt hàng sản phẩm mít sạch- truy suất nguồn gốc, kiểm tra chất lượng sản phẩm . nên em muốn quy hoạch vùng nguyên liệu mít để làm quy trình sản xuất theo hướng sạch" bán hữu cơ" . hợp tác theo hướng liên kết 3 bên: nhà vườn- quy trình chăm sóc, phân thuốc- nhà thu mua" cùng đi chung. hợp tác nhà vườn sẽ được hỗ trợ quy trình kỹ thuật, có người hỗ trợ tận vườn, 1 phần phân thuốc đến ngày thu hoạch, và liên kết đầu ra.
Khu vực miền đông/ tây nguyên. diện tích demo khoản 50-60hecta để đạt sản lượng ký với đơn vị thu mua. nếu chất lượng đạt, năng lực sản xuất đáp ứng tốt sẽ mở rộng.
Thanks all: 0946587807 để trao đổi thoải mái hơn.

mình có đất vậy hợp tác thế nào bạn?
 

Quảng cáoTop