Xe isuzu 1.5 tấn 2 tấn 4 tấn 5.5 tấn 6 tấn 9 tấn 15 tấn 16 tấn 24 tấn giá tốt nhất

#1
Xe tải ISUZU model Q series

- Xe tải ISUZU QKR55F - Tải trọng 1,4 tấn - Kích thước thùng: 3560 x 1735 x 1870 (mm)

- Xe tải ISUZU QKR55H - Tải trọng 1,9 tấn - Kích thước thùng: 4370 x 1735 x 1870 (mm)

Xe tải ISUZU model N series

- Xe tải ISUZU NLR 55E - Tải trọng : 1,4 Tấn - Thùng dài : 3.3 mét

- Xe tải ISUZU NNR 85E - Tải trọng : 2 Tấn - Thùng dài : 3.3 mét

- Xe tải ISUZU NMR 85H - Tải trọng : 2 Tấn - Thùng dài : 4.6 mét

- Xe tải ISUZU NPR 85K - Tải trọng : 3,9 Tấn - Thùng dài : 5.5 mét

- Xe tải ISUZU NQR 75L - Tải trọng : 5,5 Tấn - Thùng dài : 6.2 mét

Xe tải ISUZU model F series

- Xe tải ISUZU FRR 90N - Tải trọng : 6,2 Tấn - Thùng dài : 6.8 mét

- Xe tải ISUZU FVR 34L - Tải trọng : 9 Tấn - Thùng dài : 6.8 mét

- Xe tải ISUZU FVR 34Q - Tải trọng : 9 Tấn - Thùng dài : 7.7 mét

- Xe tải ISUZU FVR 34S - Tải trọng : 9 Tấn - Thùng dài : 8.2 mét

- Xe tải ISUZU FVM 34U - Tải trọng : 9 Tấn - Thùng dài : 8.4 mét

- Xe tải ISUZU FVM 34W - Tải trọng : 9 Tấn - Thùng dài : 9.6 mét

Xe chuyên dụng ISUZU mới 100%

- Xe ép rác ISUZU : 4,5m3, 5m3, 8,5m3, 9m3, 15m3, 20m3, 25m3

- Xe chở Gas ISUZU : 1,4 tấn, 1,99 tấn, 3,95 tấn, 5,5 tấn, 6,2 tấn, 9 tấn, 16 tấn

- Xe kéo dài thùng ISUZU : thùng dài 6,2 mét tải trọng 1,45 tấn; ISUZU thùng dài 6,6 mét tải trọng 3,3 tấn

- Xe đông lạnh ISUZU 1,4 tấn, 1,99 tấn, 3,95 tấn, 5,5 tấn, 6,2 tấn, 9 tấn, 16 tấn

- Xe ISUZU gắn cẩu 1 tấn, 1,5 tấn, 2 tấn, 2,5 tấn, 3 tấn, 3,5 tấn, 4 tấn, 4,5 tấn, 5 tấn đến 17 tấn

- Xe bán hàng lưu động ISUZU 1,4 tấn, 1,99 tấn, 3,95 tấn, 5,5 tấn, 6,2 tấn, 9 tấn, 16 tấn

- Xe bồn chở nước tưới cây ISUZU 4,5m3, 5,5m3, 8m3, 14m3, 15m3, 20m3, 25m3

- Xe bồn chở xăng dầu ISUZU 4,5m3, 5,5m3, 8m3, 14m3, 15m3, 20m3, 25m3

- Xe chở xe gắn máy ISUZU

- Xe Ben ISUZU