Xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất trong năm 2018

  • Thread starter phananh01
  • Ngày gửi
P

phananh01

Lữ khách
#1
Xem tuoi xong dat thì gia chủ nam tuổi Nhâm Tuất có thể lựa chọn những người hợp tuổi nhất với gia chủ dưới đây để tiến hành mời tới xông nhà đầu năm 2018.

Người tuổi Tân Mão 1951

  • Tuổi 1951 Tân Mão thiên can là Tân thì không sinh, không khắc với can Mậu của năm nay 2018 nên chấp nhận được.
  • Người tuổi Tân Mão 1951 thiên can là Tân nên không sinh, không khắc với can Nhâm của gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên chấp nhận được.
  • Tân Mão sinh năm 1951 thuộc mệnh Mộc không sinh, không khắc với mệnh Mộc năm 2018 nên chấp nhận được.
  • Tuổi Tân Mão 1951 mệnh Mộc sẽ Tương sinh với mệnh Thủy của gia chủ Nhâm Tuất nên rất tốt.
  • Người sinh năm Tân Mão 1951 có địa chi là Mão nên Lục hợp với địa chi Tuất của năm nay 2018 nên rất tốt.
Người tuổi Canh Dần 1950

  • Người tuổi Canh Dần 1950 thiên can là Canh nên không sinh, không khắc với can Nhâm của gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên chấp nhận được.
  • Tuổi 1950 Canh Dần thiên can là Canh thì không sinh, không khắc với can Mậu của năm nay 2018 nên chấp nhận được.
  • 1517803569357-png.17659
  • Tuổi Canh Dần 1950 mệnh Mộc sẽ Tương sinh với mệnh Thủy của gia chủ Nhâm Tuất nên rất tốt.
  • Canh Dần sinh năm 1950 thuộc mệnh Mộc không sinh, không khắc với mệnh Mộc năm 2018 nên chấp nhận được.
  • Sinh năm Canh Dần 1950 có địa chi là Dần nên Tam hợp với địa chi Tuất gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên sẽ rất tốt.
  • Người sinh năm Canh Dần 1950 có địa chi là Dần nên Tam hợp với địa chi Tuất của năm nay 2018 nên rất tốt.
Người tuổi Ất Mão 1975

  • Tuổi Ất Mão 1975 mệnh Thủy sẽ không sinh, không khắc với mệnh Thủy của gia chủ Nhâm Tuất nên chấp nhận được tránh van han 2018.
  • Ất Mão sinh năm 1975 thuộc mệnh Thủy Tương sinh với mệnh Mộc năm 2018 nên rất tốt.
  • Người tuổi Ất Mão 1975 thiên can là Ất nên không sinh, không khắc với can Nhâm của gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên chấp nhận được.
  • Tuổi 1975 Ất Mão thiên can là Ất thì không sinh, không khắc với can Mậu của năm nay 2018 nên chấp nhận được.
  • Sinh năm Ất Mão 1975 có địa chi là Mão nên Lục hợp với địa chi Tuất gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên sẽ rất tốt.
  • Người sinh năm Ất Mão 1975 có địa chi là Mão nên Lục hợp với địa chi Tuất của năm nay 2018 nên rất tốt.
 

Nguồn bài viết
Copy từ báo có giấy phép kèm quan điểm cá nhân

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tácTop