Xin các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả nuôi gà đẻ trứng Thương Phẩm

  • Thread starter Nguyá»…n Mạnh DÅ©ng
  • Ngày gửi
Em đã Post bài này vào mục Kinh tế...rùi, nhưng mà em vẫn muốn hỏi các bác là có bác nào có Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả chăn nuôi gà lấy trứng thương phẩm thì cho em.
Em cảm ơn nhiều
 


Bạn muốn các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả chăn nuôi gà trứng thương phẩm nhưng qui mô hiện nay của bạn là bao nhiêu? Thông thường các chi tiêu gồm: Tỷ lệ đẻ: 85-90%, Tỷ lệ trứng hỏng ...
 


Back
Top