xin chỉ dùm thoc de tri bệnh cho cay mai

#1
mai tôi lá bị soăn lai ko phát triển co thuốc gì để trị xin chỉ dùm
 

Top