Xin chĩ giao' - Cách nuôi rắn mối - có hình

:huh:tổng chào ACE agriviet .
ACE cho mình hõi chút việc , trong diễn đàn này có ACE nào đã và đang trên con đường nuôi '' rắng mối và gà rừng '' chưa ?
mình đang có ý định nuôi rắng mối nhưng không biết cho nó ăn cái gì và diện tích mỗi con là bao nhiêu ? và chuồn trại như thế nào ? còn gà rừng thì không biết khi mình nuôi mình lai tạo giống từ gà rừng qua gà mình thì thị trường có tiêu thụ tốt không ??????????còn một điều quan trọng cuối cùng là kỹ thuật chăm sóc và thị trường tiêu thụ !!!!!!!!!!!!!!!!! ?
AEC nào trong diễn đàn có kỹ thuật , kinh nghiệm , xin chĩ giáo giùm em ........!!!:huh:
 


Rắn chuồng chứ bác !?

Gửi đến các bạn những hình ảnh của cơ sở nuôi rắn mối anh Đại - Bạc Liêu
http://agriviet.com/home/showthread.php?t=12631&page=5
- Tên DN/Cá nhân: quach tan dai
- Địa chỉ: bac lieu
- Tel, Fax: 0915177868 ::: FaX


những tấm ảnh cắt dọc chứng minh Rắn Mối đẻ ra con

http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-132001-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131924-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131858-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131839-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131727-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131811-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131705-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131648-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131220-2.jpg

http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131220-2.jpg

http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131210-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131154-2.jpg

http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131136-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131125-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131106-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131024-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131015-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131009-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131009-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-130944-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-130905-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-130854-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-130754-2.jpg
Môi trường sống của rắn mối
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-173833.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-173449.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-173449.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-173344.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-173237.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-124119-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-173225.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-173143.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-173024.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172916.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172952.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172848.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172916.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172822.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172651.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172601.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172548.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172822.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172651.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172529.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172420.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172408-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172247-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172121-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172021-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171941-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171928-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171918-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171857-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171839-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171826-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171813-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171802-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171641-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171630-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171612-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171612-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171605-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171555-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171532-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171408-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171348-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171315-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171252-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171238-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171136.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171136.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171101-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171026-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170935-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170801-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170743-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170731-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170633-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170515-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170351-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170347-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170233-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170215-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170145-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170116-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170051-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170024-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170024-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165953-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165938-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165928-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165928-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165843-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165653-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165754-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165536-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165455-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165511-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165455-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165423-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-164307-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-164246-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-124031-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-123805-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170024-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165455-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165423-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171802.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171630.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171641.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171612.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171408.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171348.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171101.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170801.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170731.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170633.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170515.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170024.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170116.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165928.jpg
 
con rắn mối mà bác nói có phải là cái con giống như con thằn lằn nhưng to hơn, da có vảy bóng, màu nâu sẫm không bác ct ku nghia ?
nhà em dạo này xuất hiện nhiều lắm, không biét bác nuôi chúng để làm gì vậy ?
 
làm mồi nhậu đó bác. Mình cũng thích thích con này nhưng ko có giống nhiều để thử nghiệm
 
mình không rảnh về cách nuôi rắn mối hôm trước có 1 bạn ở miền trung,có gọi và nói chuỵên với mình là anh ấy có nuôi,nhưng loại rắn mối ấy lớn nặng tớ 400g 1 con
MÌNNHH HƠN NGẠC NHIÊN nhưng anh này nói là có thật và đang nuôi nhiều bán với giá 500k 1 kg.Mình cũng định nuôi nhưng chưa có thời gian tham khảo.Không biết bạn nào ở trong miền nam có giống rắn mối to đó không? Nếu có có mình địa chỉ để minh đến học hỏi và mua về nuôi
 
t ks pác giang nha hihi !
đúng rồi đó ANH LỢI à ! thế nha pá ỡ chỗ nào ?
pác chưa nghe tới cái mồi nhậu rắn mối nướng và rôti à ????
pác XUAN VU à ? đó là pác chưa bít đó thôi , chứ về máy cái vùng quê có máy chú rắn mối to lắm , nhưng khi bắt về nuôi thì trọng lượng cũa nó không đạt được như ỡ ngoài thiên nhiên cũa nó hjxc hxjc
mà pác còn nhớ sdt cũa người gọi dt cho pác bữa hôm trước không ??????????
 
làm mồi nhậu đó bác. Mình cũng thích thích con này nhưng ko có giống nhiều để thử nghiệm
Ai ở Đồng Nai có nhiều giống rắn mối lớn alo mình với. Bắt ngoài đồng ít quá, ko đủ bán!
 

ỡ ĐỒNG NAI mà thiếu rắn mối à ???
pác ỡ chỗ nào ỡ ĐN ?
hồi trước mình cũng có ỡ gần 3 năm ỡ ĐN ngay hố NAI 3 mà ngày nào chã đi bắt rắn mối về ăn !!!!!!!!!
pác tìm thêm đi chứ theo mình nghĩ thì đất ĐN là không thiếu rắn mối đâu ....... !!!!!!!!!!!
 
ỡ ĐỒNG NAI mà thiếu rắn mối à ???
pác ỡ chỗ nào ỡ ĐN ?
hồi trước mình cũng có ỡ gần 3 năm ỡ ĐN ngay hố NAI 3 mà ngày nào chã đi bắt rắn mối về ăn !!!!!!!!!
pác tìm thêm đi chứ theo mình nghĩ thì đất ĐN là không thiếu rắn mối đâu ....... !!!!!!!!!!!
Mình ở Phước Thái, Long Thành, Đồng nai, Ngoài đồng bắt riết hết trơn rồi, còn con bé tí cỡ chiếc đũa , nuôi hoài ko thấy lớn, người ta nói đó là loại rắn mối nhỏ nó ko lớn thêm được. Có sai mấy đứa nhỏ bắt về bán cho mình 2000d 1 con nhưng cũng ko có!:D
 
mình thì không rành về nó lắm nhưng khi bắt về nuôi thì tháy nó có tới 4 loại khác nhau ? bạn nhìn kỹ trên sọc lưng cũa nó thì bạn tháy liền nhưng rắn mối con khác với con lớn nha !!!!!
ra miền trung mình bán cho 1 con 1500d hehehehehehehe
 
mình thì không rành về nó lắm nhưng khi bắt về nuôi thì tháy nó có tới 4 loại khác nhau ? bạn nhìn kỹ trên sọc lưng cũa nó thì bạn tháy liền nhưng rắn mối con khác với con lớn nha !!!!!
ra miền trung mình bán cho 1 con 1500d hehehehehehehe
Mình cần loại rắn mối lưng đen,bóng, còn loại lưng có sọc đỏ, nuôi đến hết cơm gạo nó cũng ko lớn!:blink:
 
các Bác muốn nuôu rănMo161i thì lưu ý:
-rắn Mối sống theo địa bàn, nếu địa bàn bị xâm phạm chúng sẽ chiến đấu đến chết.
-rắn ngoìa thiên nhiên còn nhiều nên giá trị kinh tế không cao.
 
pác 8xi nói như vậy pác có bjk dc cách thức nuôi k ???
pác nói rắng mối ngoài thiên nhiên còn nhiều ? vậy một ngày pác câu dc bao nhiêu con ? và dc bao nhiêu ngày như vay. ?
tính đơn sơ cũa một quán nhậu mỗi ngày chĩ cần tiêu thụ 50con '' trung bình '' pác cung cấp dc bao nhiêu ngày ?????????
 
chao may bac o que em o cu chi ran moi cung con nhieu lam, nhung ko biet cach nao bat dc no het? bac nao biet cach bat no hieu qua ko xin chi cho em voi? cam on may bac truoc ah
 
chao may bac o que em o cu chi ran moi cung con nhieu lam, nhung ko biet cach nao bat dc no het? bac nao biet cach bat no hieu qua ko xin chi cho em voi? cam on may bac truoc ah
Mình đang nuôi rắn mối , mới đóng cái chuồng nuôi hết 1 chai . Nhưng mình khuyên các bạn nào nuôi rắn mối con phải hết sức lưu ý. Hiện tại chổ mình có 2 loại: 1 loại thân ngắn vảy cứng , ráp . Loại này lớn nhất chỉ băng ngón tay thôi => ko kinh tế. Loại 2 là loại mình dài , lưng đen bóng , vảy bóng , loại này khi trưởng thành rất lớn cở nữa cổ tay. Đặc biệt thịt của chúng thì tuyệt vời . Và ăn rất nên thuốc nữa. Mình cũng đang tìm giống số lượng lớn.
 
XIN Chào CÁC BÁC.
nHƯ CÁC BAC TRAO ĐỔI TRÊN DIỄN ĐÀN, GIÁ MỘT CON KHOÃNG 2.000d, trong khi đó rắn mối sinh sản và tăng trưởng khá chậm.
-Quê của ban ở củ chi có nhiều rắn mối thì bạn dùng cần câu câu cá. thấy chúng ở đâu bạn nhử mồi trước mặt là chúng nhào vô liền.
-Còn bạn nuôi thì có thể bắt đèn cho chúng ăn côn trùng hay ăn cám cũng được.
-Lúc trước mình đọc được một tờ báo có nói về cách nuôi rắn mối là khó khăn lớn nhất là chúng đánh nhau ghê lắm, theo suy nghĩ của riêng cá nhân mình (các bạn nghiên cứu thêm nhé) các loài như vậy thường đánh dấu địa bàn bằng nước tiểu, do vậy mình dội nước 1 ngày 2 lần thử xem. loài rắn mối có thể lội trong nước nên mình nghĩ nước không ảnh hưởng tới rắn mối. và các bạn cũng lưu ý làm chỗ cho bọn chúng trú ẩn như những viên gạch chẳng hạn.
chúc các bạn thành công.
 


Back
Top