xin hỏi về cách sử dụng phân bón cây

  • Thread starter minhb
  • Ngày gửi
lan huu co sinh hoc cao cap SONGGIANH dung cho hoa va cay canh, neu de bon cho rau xanh nong nghiep, khi an vao co bi doc hai gi khong.Ai biet cu the xin duoc chi giao.Cam on rat nhieu!!!
 B

binh minh

Guest
Bạn hỏi thẳng Sông Gianh, vì chỉ Sông Gianh..mới khẳng định được
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%"><tbody><tr><td width="20%">Công ty: </td> <td width="80%">Công ty cổ phần Sông Gianh</td> </tr> <tr> <td width="20%">Địa chỉ: </td> <td width="80%">TT Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình</td> </tr> <tr> <td>Điện thoại: </td> <td>04. 38832843</td> </tr> <tr> <td>Fax:</td> <td>04. 38836328</td> </tr> <tr> <td>Email:</td> <td>hoepx@songgianh.com.vn</td> </tr> <tr> <td>Website:</td> <td>http://songgianh.com.vn</td></tr></tbody></table>
 

Quảng cáoTop