Xin mời cùng thảo luận về con gà Tây Huba

  • Thread starter tracryum
  • Ngày gửi

Nuôi gà tây Huba

  • Không quan tâm.

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    8
X

Xuan Vu

_
Nông dân @
#20
Đây là một gà tây thường nuôi ở Việt nam thôi, " theo hình trên mạng"
Gà tây có nơi còn gọi là gà lôi, giống gà này rất khó nuôi ở vùng đất thấp, ẩm, và vùng đất gò cao nuôi rất dễ... Thức ăn như ta nhưng lại rất thích rau , củ , quả.... nó thích nhất là cây hành .....
Nuôi ở vùng đất thấp thường xãy ra bệnh và rất khó nuôi.
Thật ra giá của nó không cao lắm, và thịt của nó ít có người ưa thích... Không thể bán số lượng nhiều được.
Nếu nuôi hãy cẩn thận tìm đầu ra .... Gà tây ăn rất bạo, ăn rất nhiều so với gà vịt khác.....
Nói chung là....
HÃY CẨN THẬN KHI NUÔI VỚI SỐ LƯỢNG NHIỀU... NUÔI CHƠI VÀI CON THÌ KHÔNG SAO CẢ
 

Đối tác


Top