xin tài liệu bảo vệ môi trường nông nghiệp

  • Thread starter tung_gl
  • Ngày gửi
mình cần xin file tài liệu môn: bảo vệ môi trường nông nghiệp
Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tổng quan về môi trường
1.1. Môi trường và phát triển
1.1.1. Môi trường
1.1.2. Tài nguyên
1.1.3. Hệ sinh thái
1.1.4. Phát triển kinh tế xã hội
1.1.5. Quan hệ giữa môi trường và phát triển
1.1.6. Tình hình môi trường hiện nay
1.2. Ô nhiễm môi trường
1.2.1. Ô nhiễm môi trường nước
1.2.2. Ô nhiễm không khí
1.2.3. Chất thải rắn
1.2.4. Ô nhiễm môi trường trong Nông nghiệp – Nông thôn
1.3. Đánh giá tác động môi trường
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Nội dung đánh giá tác động môi trường
Chương 2: Kỹ thuật môi trường
2.1. Bảo vệ môi trường nước
2.1.1. Lựa chọn và bảo vệ nguồn nước
2.1.2. Một số kỹ thuật làm sạch nguồn nước sinh hoạt
2.1.3. Xử lý nước thải
2.2. Xử lý chất thải rắn
2.2.1. Các phương pháp xử lý
2.2.2. Phương pháp khí sinh vật
2.3. Bảo vệ môi trường không khí
2.3.1. Phòng ngừa ô nhiễm không khí
2.3.2. Làm sạch khí thải
Chương 3: Quản lý môi trường
3.1. Các phương pháp quản lý môi trường
3.2.1. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về môi trường
3.2.2. Phương pháp sử dụng công cụ pháp lý
3.2.3. Phương pháp sử dụng công cụ kinh tế
3.2.4. Các phương pháp khác
3.3. Luật pháp quản lý môi trường
3.3.1. Luật Bảo vệ môi trường (BVMT)
3.3.2. Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
3.3.3. Các văn bản pháp qui dưới Luật về bảo vệ môi trường
3.4. Phương hướng bảo vệ môi trường ở Việt Nam
thành viên nào có up lên cho mình xin với, tài liệu dùng cho hệ đại học,cao đẳng hay trung cấp gì cũng được. mình xin cảm ơn.
nếu được send mail cho mình nhé: tung.dh05gl@gmai.com
cảm ơn các bạn
 
hathu-yeunongnghiep

hathu-yeunongnghiep

yeunongnghiep
Thu có 1 cuốn Sinh thái môi trường đất của GS.TSKH Lê Huy Bá, bạn có ở TPHCM không? Nếu bạn cần thì qua nhà Thu cho mượn. Hoặc bạn có thể tham khảo thêm 1 số đầu sách khác cũng khá hay, của cùng tác giả: http://www.sachdientu.edu.vn/tim-kiem_+%C3%B4+nhi%E1%BB%85m+%C4%91%E1%BA%A5t.html

Ngoài ra trên mạng còn có 1 số tài liệu hay, bạn có thể tham khảo ở: http://www2.hcmuaf.edu.vn/data/quoc...HOI PHUC TAI NGUYEN DAT - NHOM 8 - DH08DL.pdf

Chúc bạn sớm tìm được tài liệu mình cần.

Hà Thu
 

Quảng cáoTop