Xin tài liệu Chỉ Cách Nuôi Nhím.

chú 3 và phươnghuy có thể viết tài liệu kỹ thuật nuôi nhím gửi cho con qua Email hieugiang26@yahoo.com được không.

tài liệu thật chi tiết gồm :
+ mô tả thức ăn và tập quán sinh trưởng .
+mô tả chuồn trại và cách nuôi tốt nhất
+ cách cho sinh sản
+ các bệnh tật trên nhím và cách chữa trị
+ cách nuôi nhím con mới đẻ

tất cả xin mô tả thật chi tiết.
xin gửi tài liêu qua email hieugiang26@yahoo.com.

hậu tạ là 1 chai : RedLabel.


 
Back
Top