Xin thông tin về quy trình trồng lúa

  • Thread starter xrl
  • Ngày gửi
Kính thưa,
Tôi hiện nay đang làm nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố thay đổi thời tiết đến năng suất lúa tại đồng bằng Sông Cửu Long, cụ thể là Cần Thơ, và đề xuất các giải pháp thích ứng nhằm đảm bảo năng suất lúa ổn đinh.
Để làm được nghiên cứu này, đòi hỏi phải có dữ liệu trồng trọt thực tế từ ruộng lúa, từ các mô hình trồng trọt thí điểm để kiểm chứng.
Hiện nay tôi đang nghiên cứu ngắn hạn tại Nhật, không có điều kiện để khảo sát thực tế nên đành phải nhờ đến diễn đàn để thu thập những dữ liệu cần thiết.
Có thể với ai đó việc này không có ý nghĩa gì, nhưng đối với tôi nó rất quan trọng. Khi làm một nghiên cứu, tôi luôn mong muốn nghiên cứu của mình mang 1 giá trị thực tế, do đó tôi luôn tự yêu cầu mình phải chọn lọc dữ liệu nghiên cứu thật chính xác và khách quan.
Để làm nghiên cứu này tôi có thể sử dụng các dữ liệu tổng hợp thu thập được từ nhiều nơi và với dữ liệu đó tôi vẫn có được kết quả, tuy nhiên liệu kết quả đó có phản ảnh đúng thực tế hay không? Nó có giá trị thực sự hay không?
Tuy nhiên với những dự liệu chính xác từ thực tế tôi mong sẽ có kết quả tốt hơn, xác với thực tế hơn, có giá trị hơn cho người nông dân, nhà quản lý nông nghiệp.

Tôi khẩn thiết mong ai đó có những dữ liệu liên quan và có thể giúp tôi có những kết quả tốt nhất từ nghiên cứu của mình.
Những dữ liệu tôi cần liên quan đến quá trình từ lúa trồng đến khi thu hoạch lúa
- Thời gian trồng chính xác, ngày tháng năm nào trồng (vi du 25/11/2005)
- Giống lúa gì?
- hệ thống thoát nước,
- Loại đất
- Cách làm đất trước khi trồng
- Phương pháp gieo sạ
- Lịch tưới nước
-Lịch bón phân
- Lịch phu thuốc trừ sâu
- Thời gian thu hoạch (ngày tháng năm)
- Năng suất thu hoạch cuối vụ
...
Nếu không tiện cung cấp thông tin trên web, xin chỉ cần để lại email hoặc số điện thoại, tôi sẽ trực tiếp liên hệ.
Tôi xin cám ơn rất nhiều những ai đã quan tâm đến thông tin này và có ý muốn giúp tôi.
Trân trọng kính chào
 Quảng cáoTop