Xin trình làng.

Hải Nam

Nhà nông nghiệp dư
#1
Nay tôi mới vào đây, đọc nhiều điều bổ ích quá. Xin ra mắt mọi người . Hứa hẹn có nhiều điều đóng góp cho hội gà.
 

Top