Xin trợ giúp về nấm rơm!

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cá nhân
- Địa chỉ: Hải Phòng
- Tel, Fax: ::: FaX 0977551932
- email: trithai.phamvan@gmail.com
================================

Tôi đang tự học trồng nấm rơm, sò, mỡ nhưng tài liệu nói cần thêm bọt nằng trong giai đoạn ủ nguyên liệu mà tôi không biết bột đó là gì, thị trường có bán không và có thể tự làm được không tôi xin cảm ơn!
 

Quảng cáo

Top