Xin trợ giúp về nấm rơm!

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cá nhân
- Địa chỉ: Hải Phòng
- Tel, Fax: ::: FaX 0977551932
- email: trithai.phamvan@gmail.com
================================

Tôi đang tự học trồng nấm rơm, sò, mỡ nhưng tài liệu nói cần thêm bọt nằng trong giai đoạn ủ nguyên liệu mà tôi không biết bột đó là gì, thị trường có bán không và có thể tự làm được không tôi xin cảm ơn!
 


Bài viết có nội dung tương tựBack
Top