Xuất khẩu gạo ra nước ngoài

  • Thread starter luly.asiandcc
  • Ngày gửi
L

luly.asiandcc

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><span style="color: #232323; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 115%">Hiện nay, c&ocirc;ng ty đang cần xuất khẩu 1000 Tấn gạo trắng hạt d&agrave;i 15% tấm ra nước ngo&agrave;i.</span></div><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #232323"> Chi tiết sản phẩm như sau:</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #232323"> Độ ẩm: 14% max</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #232323"> Tạp chất: 1% max</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #232323"> Hạt hư hại: 1% max</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #232323">Hạt v&agrave;ng: 1% max</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #232323"> tỷ lệ bạc bụng: 5% max</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #232323"> Đ&oacute;ng g&oacute;i: 10kg, 50kg PP hoặc theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng</span><span style="color: #232323; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 115%">Ti&ecirc;u chủng xuất khẩu của SGS v&agrave; Vina kiểm so&aacute;t. Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong c&ugrave;ng hợp t&aacute;c với c&ocirc;ng ty c&aacute;c bạn.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #232323">C&oacute; bất cứ thắc mắc xin li&ecirc;n hệ:<br /> </span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #232323">C&ocirc;ng ty CPPT XDTM &Aacute; Ch&acirc;u<br /> Địa chỉ; Số 70, đường 81, P.T&acirc;n Quy, Quận 7, Tp.HCM<br /> Email: asiandcc@gmail.com.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #232323" /><span style="color: #232323; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 115%">&nbsp;Tel. Mr. Hoang_0909431479</span></p><p class="MsoNormal"><span style="color: #232323; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 115%" /><span style="color: #232323; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ms.Hau_</span><span style="color: #232323; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 115%">0988209744 </span></p><p class="MsoNormal"><span style="color: #232323; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 115%">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;hoặc (+84.8)37751644</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Thị Hồng Hậu
- Địa chỉ: Số 70, đường 81, P.Tân Quy, Q.7, Tp.HCM
- Điện thoại: 0988209744 - Fax: (+84.8)37751644)
- email: asiandcc@gmail.com