xương rồng trổ bông bán tết giá rẻ đây 12.000 đcây trên 7 bông

  • Thread starter hoangnamhai
  • Ngày gửi
H

hoangnamhai

Guest
#1
xương rồng đ&oacute;m hồng trổ b&ocirc;ng nhiều gi&aacute; rẽ đ&acirc;y 12.000 đ c&acirc;y chậu mũ nh&eacute; nếu ai muốn kinh doanh tết xem h&agrave;ng tại trang web:hoanghai.hvn.vn nh&eacute; (h&igrave;nh xương rồng đ&oacute;m hồng)(c&aacute;c loại kh&aacute;c gi&aacute; cứng hơn từ 18.000 đến 30.000&nbsp; đ)<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hoangnamhai
- Địa chỉ: 149 ksanhien tan qui đong sadec đồng tháp
- Điện thoại: 0933961261 - Fax:
- email: chuyencayxanh@yahoo.com.vn
 

Đối tác


Top