zeolite 100 sản phẩm mới

  • Thread starter khoa_kinhdoanh
  • Ngày gửi
K

khoa_kinhdoanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: doanh nghiệp tư nhân sản xuất & thương mai Kim Phước
- Địa chỉ: 248a nguyen cong tru street-tuy hoa
- Tel, Fax: 01225561342 ::: FaX
- email: phongkinhdoanhkimphuoc@gmail.com
================================

ZEOLITE 100<br /> <br /> Qui c&aacute;ch : dạng hạt v&agrave; bột<br /> <br /> Bao b&igrave; : bao 20kg<br /> <br /> Ứng dụng : d&ugrave;ng trong ph&acirc;n b&oacute;n, xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i t&ocirc;m, nu&ocirc;i trồng tủy sản, phụ gia trong thức ăn chăn nu&ocirc;i...<br /> <br /> Th&agrave;nh phần :<br /> <br /> SiO2 :&gt; 70 %<br /> <br /> Al2O3 :13.6% %<br /> <br /> Fe2O3 :5.7% %<br /> CaO : 7,3%<br /> <br /> MgO : 0.68 %<br /> <br /> <br /> <br /> C&ocirc;ng dụng : (D&ugrave;ng trong xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i t&ocirc;m)<br /> <br /> <br /> 1. Hấp thụ mạnh c&aacute;c loại kh&iacute; độc, độc tố từ thức ăn thừa, ph&acirc;n t&ocirc;m như : NH3, NO3- , NO2, H2S&hellip;<br /> <br /> 2. L&agrave;m ph&acirc;n hủy c&aacute;c chất bẩn, thối ở đ&aacute;y ao<br /> <br /> 3. Ổn định pH, l&agrave;m m&agrave;u nước đẹp l&ecirc;n<br /> <br /> 4. Giảm chất độc trong ao sau khi d&ugrave;ng c&aacute;c loại h&oacute;a chất.<br /> <br /> <br /> Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ :<br /> <br /> Mr. khoa<br /> <br /> Mobile : 01225561342<br /> <br /> Email : phongkinhdoanhkimphuoc@gmail.com<br />
 

T

tomsu

Guest
#2
hoi

chào khoa!anh có thể cung cấp nhiều thông tin về sản phẩm không anh.
ngoài sản phẩm đó ra bên anh có sản phẩm nào khác
 
Top