• Bước đầu nghiên cứu sâu đục quả Maruca vitrata và thiên địch của chúng 2014-03-04

  tài liệu

  1. khucthuydu
   Rau là cây thực phẩm không thể thiếu được trong bữa ăn hàng ngày của con
   người. Đậu rau là cây trồng có vai trò quan trọng trong hệ thống luân canh làm tăng
   thu nhập cho người nông dân, đồng thời cung cấp vitamin và chất khoáng cho con
   người. Đậu rau là cây trồng thường bị nhiều loài sâu gây hại làm giảm năng suất,
   phẩm chất như sâu đục quả, rầy xanh, bọ trĩ, sâu cuốn lá. Trong đó sâu đục quả
   (Maruca vitrata G.) là loài sâu gây hại chính hiện nay. Để phòng trừ chúng nhằm
   bảo vệ năng suất và sản lượng đậu rau thì biện pháp duy nhất hiện nay đối với nông
   dân vẫn là dùng thuốc bảo vệ thực vật với chủng loại, số lượng và số lần dùng rất
   cao trong mỗi vụ gieo trồng. Với việc sử dụng thuốc thường xuyên với cường độ
   thuốc rất cao đã gây tác hại nghiêm trọng trên nhiều mặt như là: làm giảm chất
   lượng sản phẩm, làm giảm quần thể thiên địch và môi trường đồng ruộng; càng thúc
   đẩy tính chống thuốc của sâu đục quả Maruca vitrata G. làm cho quần thể sâu hại
   bùng phát, đồng thời gây ảnh hưởng tới sức khỏe người sản xuất và người sử dụng
   sản phẩm, tăng chi phí Bảo Vệ Thực Vật và làm giảm hiệu quả kinh tế của quá
   trình sản xuất.

   Nhằm góp phần giải quyết những yêu cầu trên, được sự phân công của bộ
   môn Bảo vệ Thực vật khoa Nông học trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
   với sự hướng dẫn của th.s Trần Thị Thiên An, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài.
  Đang tải...