• Cẩm nang trồng rau ăn quả an toàn TTKN

  khuyến nông

  1. khucthuydu
   "cẩm nang trồng rau ăn quả an toàn" của Trung tâm khuyến nông TP.HCM
   Tài liệu này nó có một thứ rất hữu ích và tối cần thiết, đó ko phải là mấy cái định nghĩa linh ta linh tinh mà là phầnPHỤ LỤC, phần này bao gồm 6 bảng qui định nồng độ các thứ được phép tồn tại trong rau, thông qua việc đọc và hiểu rõ các bảng này ta biết được tới cỡ nào là an toàn và quá mức tới đâu là hết an toàn. Nó như một cái lằn ranh giới hạn được chỉ rõ ràng cho ta biết mà chả phải đau đầu suy luận mấy cái định nghĩa trời ơi đất hỡi.
   Huyenbhd thích bài này.
  Đang tải...