• Giáo trình xử lý ra hoa 2016

  Thảo luận sự thay đổi về sinh hóa, sinh lý và hình thái trong quá trình sinh sản. xử lý ra hoa.

  1. khucthuydu
   Xử lý ra hoa của tác giả Trần Văn Hậu gồm 9 chương và được chia làm 2 phần, Chủ yếu đọc để hiểu về quá trình sinh lý của cây, giúp việc xử lý ra hoa được dễ dàng hơn.

   [​IMG]

  Recent Reviews

  1. anhkiet95
   anhkiet95
   5/5,
   Version: 2016
   cám ơn rất nhiều!
  2. BLueSky
   BLueSky
   5/5,
   Version: 2016
   Rất bổ ích, cám ơn.
  3. hoanganhtuan
   hoanganhtuan
   5/5,
   Version: 2015-04-09
   Thanks
  4. binhthuong
   binhthuong
   5/5,
   Version: 2015-04-09
   hay
  Đang tải...