• Kỹ thuật sản xuất rau VietGap 1

  rau

  1. khucthuydu
   : "Kỹ thuật sản xuất rau Viet Gap" của tác giả Nguyễn Xuân Điệp (viện nghiên cứu rau quả). Tài liệu này cũng ngắn thôi à, chỉ có 58 trang thôi, mọi người từ từ ngâm cứu nhé :

  Recent Reviews

  1. LinhHHT
   LinhHHT
   5/5,
   Version: 1
   hay qua
  Đang tải...