cây mai

  1. dovanlo

    Chăm sóc cây mai trong chậu

    Bạn vincent có nhắn tin cho tôi hỏi về bón phân cho cây mai trong chậu Trước nhất bạn tham khảo topic này http://agriviet.com/home/threads/81337-cach-thuc-bon-phan-va-loai-phan-nao-dung-bon-cho-mai#axzz1qHbWgfoV Không có 1 công thức và 1 qui trình nào đúng cho tất cả các cây trồng nói chung...
  2. M

    Tóm tắt chăm sóc cây mai trong chậu

    Để chăm sóc được cây mai sau tết cho khỏe mạnh, thì cây mai của bạn được chọn trong chợ hoa xuân phải được lựa ra từ cây mai đang khỏe mạnh đã ( đẹp nữa) Chọn mai : Nhất gốc, nhì thân , tam chi. Tứ diệp Gốc rễ càng đẹp giá càng cao, thân đẹp khúc chiết nhỏ dần theo độ cao Rồi đến chi cành...