• Bạch đàn lai

  Thảo luận trong 'Lâm nghiệp' , 23/6/07

  1. Guest Guest

   Tên latinh: <i>Eucalyptus urophylla x Eucalyptus camaldunensis </i> 
   Thuộc họ: Họ Sim (Myrtaceae)
   Vùng trồng: Đông Bắc,Vùng Trung tâm,Tây Bắc,Đồng bằng Sông Hồng,Bắc Trung Bộ,Nam Trung Bộ,Tây Nam Bộ  
   Công dụng: Gỗ nhỏ làm nguyên liệu giấy, dăm, ván sợi ép, trụ mỏ.
   Gỗ lớn dùng trong xây dựng, đóng đồ mộc.

   Kỹ thuật giống: Giống trồng rừng phải từ nguồn giống vô tính (mô, hom), không được dùng hạt lai của cây lai F1 để sản xuất cây giống cho trồng rừng.
   - Nguồn giống bạch đàn lai đã được cải thiện:
   Giống quốc gia có 1 dòng bạch đàn lai UE35, cho 3 vùng sinh thái là Vùng Trung tâm, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ.
   <li style="TEXT-ALIGN: justify">Vùng Tây BắcCU89 </li><li style="TEXT-ALIGN: justify">Vùng Đông Bắc: CU89 </li><li style="TEXT-ALIGN: justify">Vùng Trung Tâm: UE35, GU94, UC80, UE34, CU91,<li style="TEXT-ALIGN: justify">Đồng Bằng Sông Hồng: GU94. </li><li style="TEXT-ALIGN: justify">Bắc Trung Bộ: UE35. </li><li style="TEXT-ALIGN: justify">Vùng Nam Trung Bộ: UE35, UE46, UE69 </li><li style="TEXT-ALIGN: justify">Tây Nam Bộ; GU94.</li></ol>Có khả năng kinh doanh chồi luân kỳ 2 và kết hợp kinh doanh gỗ lớn với gỗ nhỏ.

   Kỹ thuật trồng: Ưa khí hậu nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, ẩm hoặc hơi ẩm.
   Độ cao dưới 100 - 700m so với mực nước biển.
   Độ dốc dưới 15<sup>0</sup>
   Đất dày hoặc trung bình, thành phần cơ giới trung bình, thoát nước tốt.
   Có thể trồng phân tán hoặc tập trung.<span> 
    
   Last edited by a moderator: 9/3/14
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...