Bán các loại chuối với số lượng lớn và lâu dài

  • Thread starter Trần Quốc Toản
  • Ngày gửi
T

Trần Quốc Toản

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Quốc Toản
- Địa chỉ: Số 10, đường 3 tháng 2, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 0903215950
- email: tranquoctoan2010@yahoo.com.vn
================================

<font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p align="center" class="MsoNormal"><strong>T&Igrave;M ĐỐI T&Aacute;C THU<br />MUA C&Aacute;C LOẠI CHUỐI<br /></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p class="MsoNormal"><span /></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p class="MsoNormal">Qu&ecirc; t&ocirc;i l&agrave; tỉnh C&agrave; Mau, v&ugrave;ng đất<br />c&oacute; thổ nhưỡng th&iacute;ch hợp với nhiều loại c&acirc;y chuối ăn tr&aacute;i, như chuối xi&ecirc;m, chuối<br />cau, chuối gi&agrave;, chuối hột,&hellip;Cũng v&igrave; v&ugrave;ng đất th&iacute;ch hợp đ&oacute; m&agrave; chất lượng chuối kh&aacute;<br />tốt v&agrave; số lượng kh&aacute; nhiều.<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p class="MsoNormal">Xuất ph&aacute;t từ con em của tỉnh nh&agrave;,<br />với lợi thế tr&ecirc;n, t&ocirc;i muốn hợp đồng với c&aacute;c Cty, cơ sở, c&aacute; nh&acirc;n kinh doanh c&aacute;c<br />loại chuối.<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p class="MsoNormal">Về ph&iacute;a ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; khả năng đảm<br />bảo việc cung ứng đ&uacute;ng c&aacute;c chủng loại chuối tr&ecirc;n cơ sở hợp đồng, v&agrave; tạo điều kiện<br />thuận lợi cho c&aacute;c b&ecirc;n tham gia v&agrave;o hợp đồng c&ugrave;ng ph&aacute;t triển theo hướng bền vững,<br />như vận chuyển, thời gian, gi&aacute; cả từng loại chuối theo thị trường,&hellip;<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p class="MsoNormal">Qu&yacute; Cty, cơ sở, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu,<br />quan t&acirc;m đến mua c&aacute;c loại chuối, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ:<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p align="center" class="MsoNormal"><strong><span /></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p align="center" class="MsoNormal"><strong>Trần Quốc Toản<br /></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p class="MsoNormal"><span /></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p class="MsoNormal">ĐT:<br />0903.215.950; Email: tranquoctoan2010@yahoo.com.vn;<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p class="MsoNormal">NR: Số 220, Nguyễn<br />Tr&atilde;i, kh&oacute;m 2, F. 9, TP. C&agrave; Mau;<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p class="MsoNormal">CQ: Số 10, đường<br />3 th&aacute;ng 2, Q. 10, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p class="MsoNormal">Xin tr&acirc;n trọng./.<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p class="MsoNormal"><span /></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font>
 

huyquan

Tập sự
#2
bán chuối!

Phen này anh chuyển sang buôn chuối
Vừa bán vừa ăn chẳn(sợ) hết hàng!
mại dô đi bà con!up!up!:D
 
T

Trần Quốc Toản

Guest
#3
Cảm ơn!

Xin chào anh!
Anh có thể cho biết thông tin thêm, xin cảm ơn Anh, rất vui được làm quen với Anh, cũng như cùng hợp tác!
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH