• Bán Gà Đen (Gà H'Mông)

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 9/7/09

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Trần Toản
   - Địa chỉ: số nhà 152, Tổ dân phố 21 Phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
   - Tel, Fax: ::: FaX 0972312080
   - Email: nguyentrantoanccd@gmail.com
   ================================

   <p align="center"><strong>Xin ch&agrave;o qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng!</strong> </p><p>Hiện nay t&ocirc;i đang v&agrave; sẽ c&oacute; một số lượng g&agrave; đen lớn muốn b&aacute;n ra ngo&agrave;i thị trường, đảm bảo thịt thơm, ngon, bổ dưỡng.</p><p>Trong thịt g&agrave; đen c&oacute; đầy đủ v&agrave; c&acirc;n bằng c&aacute;c th&agrave;nh ph&acirc;n dinh dưỡng m&agrave; c&aacute;c sản phẩm thịt kh&aacute;c &iacute;t hay kh&ocirc;ng c&oacute;, khi d&ugrave;ng thử c&oacute; nhiều người đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; c&oacute; sự tham gia nghi&ecirc;n cứu khoa học của c&aacute;c nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch cho rằng thịt g&agrave; đen giống như một loại thuốc bổ.</p><p>Rất mong được sự ch&uacute; &yacute; của qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng, v&agrave; t&ocirc;i rất muốn được cung cấp sản phẩm ra ngo&agrave;i thị trường nhằm phục vụ qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng với sản phẩm đặc biệt n&agrave;y. Xin cam&nbsp;on!</p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...