• Bán gỗ tràm bông vàng, tràm F1, tràm nước, gỗ tạp rừng 0917278844

  Thảo luận trong 'MuaBán ngành Lâm Nghiệp' , 15/11/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <h2 class="title icon" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; font-size: 14px; font-weight: normal; font: normal normal bold 14px/normal Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; color: #333333; background-color: #fafafa"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal">Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang chuẩn bị khai th&aacute;c rừng</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal">&nbsp;</span><font color="limegreen" style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal">tr&agrave;m b&ocirc;ng v&agrave;ng</font><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal">(160ha dự kiến khai th&aacute;c ng&agrave;y 19/11/2011). Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i đang chuẩn bị khai th&aacute;c rừng</span><font color="red" style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal">tr&agrave;m lai F1</font><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal">(750ha) tại Đắc N&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c loại</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal">&nbsp;</span><font color="red" style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal">gỗ tạp rừng&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal">kh&aacute;c. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m đối t&aacute;c thu mua c&aacute;c loại gỗ theo quy c&aacute;ch:</span></h2><div class="content" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; background-color: #fafafa"><div id="post_message_24336" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><blockquote style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word"><br />Gỗ nguy&ecirc;n liệu (4cm-10cm)<br />Bao b&igrave; (10cm-19cm)<br />Gỗ khối (20 cm-30cm; 30cm-40cm)<br /><br />Mọi c&aacute; nh&acirc;n/tổ chức c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ<br />Phạm Thanh Tuấn<br /><font color="blue"><font size="16">09 1727 8844</font></font><br /><a style="color: #417394; text-decoration: none" href="mailto:nhacungcapgo@gmail.com">nhacungcapgo@gmail.com</a><br />==================================<br />Nh&agrave; cung cấp v&agrave; khai th&aacute;c gỗ h&agrave;ng đầu Việt Nam</blockquote></div></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Pham Thanh Tuan
   - Địa chỉ: HCM
   - Điện thoại: 0917278844 - Fax:
   - email: nhacungcapgo@gmail.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...