Bán hạt mít

  • Thread starter quynhminhphat
  • Ngày gửi
Q

quynhminhphat

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Quang Quỳnh
- Địa chỉ: Ea đar, Eakar, Đăk Lăk
- Tel, Fax: 0983982147
- email: quynhnq.minhphat@gmail.com
================================

<strong><font face="Times New Roman">B&Aacute;N HẠT M&Iacute;T TƯƠI, HẠT M&Iacute;T SẤY KH&Ocirc;<br /></font></strong><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty TNHH Minh Ph&aacute;t &ndash; Địa chỉ Km 59 &ndash; Quốc lộ 26 &ndash; huyện Eakar &ndash; tỉnh Đak Lak, chuy&ecirc;n cung cấp hạt m&iacute;t tươi, hạt m&iacute;t sấy kh&ocirc; l&agrave;m thức ăn cho người, cho gia s&uacute;c số lượng lớn, ổn định v&agrave; l&acirc;u d&agrave;i.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty đ&atilde; c&oacute; hệ thống m&aacute;y rửa hạt tươi, hệ thống l&ograve; sấy kh&ocirc;, hệ thống m&aacute;y nghiền hạt, m&aacute;y h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng, m&aacute;y &eacute;p &ndash; m&aacute;y kh&acirc;u bao b&igrave;&hellip; n&ecirc;n đ&aacute;p ứng được c&aacute;c nhu cầu về chất lượng v&agrave; k&iacute;ch thước nghiền hạt m&iacute;t.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; dịch vụ giao h&agrave;ng tận nơi v&agrave; xuất h&oacute;a đơn gi&aacute; trị gia tăng theo y&ecirc;u cầu của Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&acirc;n trọng cảm ơn v&agrave; k&iacute;nh mong hợp t&aacute;c.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Nguyễn Quang Quỳnh, sđt: 0983.982.147</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Email: quynhnq.minhphat@gmail.com</font></p>
 

detunhanong

Nhà nông tập sự
#4
bác cứ luộc vài hột lên ăn sau khoang 2 tiếng thấy hiệu quả liền ah
hôi nhỏ nhà e có nhiều mít sau khi ăn múi phơi khô hạt, lúc nào ko có đồ ăn vặt thì luộc hay rang hạt ăn xong thì... hi hi
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH