• Bán Hoa Li ly (Ly Ly) Tuy-líp dịp tết 2012 giá rẻ chất lượng tốt

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 15/11/11

  1. trieunhaho Nhà nông tập sự

   <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng !</span><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Vườn hoa Quốc Việt</strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;xin gửi lời cảm ơn ch&acirc;n th&agrave;nh tới c&aacute;c bạn b&egrave;, qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n khắp mọi miền tổ quốc đ&atilde; tin tưởng trong nhiều năm qua.</span><br /><br /><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Để đ&aacute;p ứng nhu cầu của thị trường hoa dịp tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n 2012, năm nay vườn hoa ch&uacute;ng t&ocirc;i,được sự phối hợp của&nbsp;</span><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Viện Nghi&ecirc;n Cứu Hoa C&acirc;y Cảnh H&agrave; Nội, C&ocirc;ng Ty Thế Giới N&ocirc;ng Nghiệp</strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">, đ&atilde; tiến h&agrave;nh trồng hơn&nbsp;</span><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><em style="-webkit-box-shadow: none !important">70 ngh&igrave;n c&acirc;y hoa Tuy-l&iacute;p v&agrave; hơn 40 ngh&igrave;n c&acirc;y hoa Lily (ly ly)</em>&nbsp;</strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">trong&nbsp;</span><u style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">điều kiện nh&agrave; k&iacute;nh</u><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;với hệ thống tưới ti&ecirc;u chăm s&oacute;c đặc biệt, giống hoa được&nbsp;</span><u style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">nhập khẩu trực tiếp từ H&agrave; Lan</u><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">, đảm bảo hoa nở đ&uacute;ng dịp tết v&agrave; mang lại lợi nhuận lớn nhất cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng muốn b&aacute;n bu&ocirc;n b&aacute;n lẻ hoa Lily (ly ly) v&agrave; Tuy-l&iacute;p trong dịp tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n sắp tới.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Vậy qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng nếu c&oacute; nhu cầu bu&ocirc;n b&aacute;n sỉ lẻ c&aacute;c loại hoa tr&ecirc;n trong dịp tết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết sẽ giao h&agrave;ng đ&uacute;ng thời hạn v&agrave; đảm bảo chất lượng tốt nhất. Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận Ship h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</span><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i rất ưu &aacute;i với c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng l&acirc;u năm v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng mua với số lượng lớn.</strong><br /><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; line-height: 17px"><strong><br /></strong></span></font><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</strong><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Hồ Minh Việt</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Mobile : 0905644949</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Email :&nbsp;</span><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" href="mailto:hominhviethcc@gmail.com">hominhviethcc@gmail.com</a><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Hoặc</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Hồ Văn Hiệt</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Moblie : o1237366626</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Email :&nbsp;</span><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" href="mailto:hietdav@gmail.com">hietdav@gmail.com</a><br /><br /><a target="_blank" rel="nofollow" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" href="http://s612.photobucket.com/albums/tt201/canhbuomcodonbtt/?action=view&amp;current=tuylp.jpg"><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://i612.photobucket.com/albums/tt201/canhbuomcodonbtt/tuylp.jpg" /></a><br /><a target="_blank" rel="nofollow" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" href="http://s612.photobucket.com/albums/tt201/canhbuomcodonbtt/?action=view&amp;current=Lily.jpg"><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://i612.photobucket.com/albums/tt201/canhbuomcodonbtt/Lily.jpg" /></a><br /><a target="_blank" rel="nofollow" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" href="http://s612.photobucket.com/albums/tt201/canhbuomcodonbtt/?action=view&amp;current=Hoalily.jpg"><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://i612.photobucket.com/albums/tt201/canhbuomcodonbtt/Hoalily.jpg" /></a><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br /><br /></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Hồ Minh Việt
   - Địa chỉ: Trâu Quỳ Gia Lâm Hà Nội
   - Điện thoại: 0905644949 - Fax:
   - email: hietdav@gmail.com
    
   Đang tải...
  2. anthai

   anthai Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   20
   Đã được thích:
   1
   Nghề nghiệp:
   kỹ sư điện
   Đang quan tâm. cho tôi xin bản giá các loại hoa. Tôi ở tp Quy Nhơn- Tỉnh Bình Định vậy phí ship như thế nào? có thể gửi qua mail anhthai.cp@gmail.com
   thanks
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...