• BÁN MÁY & THIẾT BỊ PHỤ VỤ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 21/10/09

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: SANGHOP Com.,Ltd
   - Địa chỉ: 78 Ngõ 95/8 Chùa Bộc Đống Đa Hà Nội
   - Tel, Fax: ::: FaX Tel: (84-4) 564 1567/102., Fax: (84-4) 564 1659
   - email: contact@sanghop.com or minhnt@sanghop.vn
   ================================

   <p>&nbsp;</p><p><font color="#990000">SANGHOP Com., Ltd.</font> <em><font color="#000099">CREATION &amp; COOPERATION for DEVELOPMENT</font></em><br /></p><p>&nbsp;Cung cấp <em>M&Aacute;Y &amp; THIẾT BỊ </em>phục vụ c&ocirc;ng việc sản xuất v&agrave; chăn nu&ocirc;i cho NH&Agrave; N&Ocirc;NG:</p><p>M&Aacute;Y:&nbsp; <br /></p><p><font color="#330000">M&Aacute;Y PHỤ VỤ N&Ocirc;NG NGHIỆP:</font> C&Agrave;Y(BỪA), M&Aacute;Y K&Eacute;O, GIEO SẠ, CẤY, THU HOẠCH L&Uacute;A (gặt, gặt li&ecirc;n hợp,...), M&Aacute;Y TUỐT L&Uacute;A, M&Aacute;Y T&Aacute;CH HẠT NG&Ocirc; (ĐIỆN, CH&Acirc;N), M&Aacute;Y L&Agrave;M SẠCH NG&Ocirc;, ...</p><p><font color="#330000">M&Aacute;Y PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG:</font> M&Aacute;Y XAY X&Aacute;T GẠO. <br /></p><p><font color="#660000">M&Aacute;Y PHỤC VỤ CHĂN NU&Ocirc;I:</font> M&Aacute;Y NGHIỀN THỨC ĂN GIA S&Uacute;C, , M&Aacute;Y TH&Aacute;I RAU CHO GIA S&Uacute;C,...<br /></p><p>&nbsp;<font color="#660000">THIẾT BỊ: </font></p><p>THIẾT BỊ PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT V&Agrave; CHĂN NU&Ocirc;I.<br /></p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...