• Bán tận nhà - Sữa Bò Tươi Nguyên Chất 100% - Thơm Ngon - Dinh Dưỡng (Hà Nội)

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 31/3/10

  1. phongfx Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: SuaTamXa
   - Địa chỉ: Đông Anh Hà Nội
   - Tel, Fax: 01648068669 ::: FaX ::: FaX
   - email: phongfx@yahoo.com
   ================================

   Sữa l&agrave; một loại thức uống gi&agrave;u dinh dưỡng th&iacute;ch hợp cho mọi người, mọi lứa tuổi, đặc biệt cần thiết cho trẻ trong độ tuổi ph&aacute;t triển (từ 3 tuổi trở l&ecirc;n) để tối ưu h&oacute;a việc tăng trưởng chiều cao cho trẻ trong giai đoạn trưởng th&agrave;nh. <p><br />M&igrave;nh thuộc x&atilde; T&agrave;m X&aacute; - Huyện Đ&ocirc;ng Anh- H&agrave; Nội, x&atilde; m&igrave;nh c&oacute; 1 dự &aacute;n b&ograve; sữa từ năm 2000, nh&agrave; m&igrave;nh,rồi ch&uacute; b&aacute;c h&agrave;ng x&oacute;m m&igrave;nh đều&nbsp; nu&ocirc;i b&ograve; sữa <br />hằng ng&agrave;y vắt sữa v&agrave; b&aacute;n sữa cho 1 nơi thu mua sữa tươi của c&ocirc;ng ty sữa.<br /></p> <p>&nbsp;</p> <div>Hiện giờ m&igrave;nh đang b&aacute;n sữa b&ograve; tươi tại chợ <font size="5" color="#ff0000">NHẬT T&Acirc;N</font> v&agrave; m&igrave;nh vẫn đi b&aacute;n sữa tận nơi. Nhưng m&agrave; m&igrave;nh chỉ giao sữa ở một số khu vực Cầu Giấy v&agrave; T&acirc;y Hồ.</div> <div>&nbsp;</div> <p>M&igrave;nh cũng sắp b&aacute;n ở chợ <font color="#ff0000">Nghĩa T&acirc;n</font> v&agrave; <font color="#ff0000">chợ Ng&atilde; Tư Sở</font> vậy mọi người cứ li&ecirc;n lạc trước cho m&igrave;nh nh&eacute;.<br /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Mọi người c&oacute; mua th&igrave; tham khảo c&aacute;c th&ocirc;ng tin n&agrave;y nh&eacute; :<br /></p> <p>&nbsp;</p> <p>...1... <em><font color="#ff0000">Chị &nbsp; &nbsp; Nhị &nbsp;sinh năm 1980</font></em>, 29 tuổi, số điện thoại 01648068669 ( mọi người nhớ để tiện xưng h&ocirc; nh&eacute;)</p> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />...2... M&igrave;nh nhận giao sữa tận nh&agrave; với số lượng &nbsp;<u><font color="#0000ff">02 l&iacute;t &nbsp;trở l&ecirc;n <br /></font></u><br />...3... Thời gian giao sữa bắt đầu từ buổi s&aacute;ng 8h &ndash; 2h chiều</div> <div>&nbsp;</div> <p>...4... C&aacute;ch nhắn tin đặt sữa: đầy đủ c&aacute;c th&ocirc;ng tin sau:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * <em><font color="#ff0000">địa chỉ nh&agrave;</font></em>: số nh&agrave; - t&ecirc;n đường - phường - quận<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * bạn mua &nbsp;<em><font color="#ff0000">bao nhi&ecirc;u l&iacute;t</font></em> (02 l&iacute;t trở l&ecirc;n)</p> <p><br />...5... Gi&aacute; sữa: <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sữa b&ograve; tươi đ&atilde; tiệt tr&ugrave;ng(đ&atilde; được xử l&yacute; nhiệt): 16.000 đ/lit<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sữa b&ograve; tươi: 15.000 đ/lit<br /><br />...6... Hướng dẫn sử dụng v&agrave; bảo quản: <br />&nbsp;* Khi m&igrave;nh giao sữa xong, mọi nguời nhanh ch&oacute;ng mang sữa bỏ v&agrave;o tủ lạnh để sữa kh&ocirc;ng bị &nbsp;chua.<br />&nbsp;* Sữa n&ecirc;n được giữ lạnh ở nhiệt độ 4&deg;C, theo kinh nghiệm của m&igrave;nh l&agrave; đặt chai sữa gần ngăn đ&aacute; nhất.<br />&nbsp;* Nếu được bảo quản tốt sữa d&ugrave;ng được trong v&ograve;ng 6 ng&agrave;y. Tuy nhi&ecirc;n Sữa d&ugrave;ng tốt nhất trong v&ograve;ng 3 ng&agrave;y.</p> <p>&nbsp;</p> <p>...7... Kh&ocirc;ng t&iacute;nh ph&iacute; vận chuyển<br /></p> <p>&nbsp;</p> <p>H&atilde;y gọi &nbsp;<font color="#ff0000">Nhị</font>: <font color="#ff0000">01648068669</font> hoặc <em><font color="#ff0000">chat yahoo: phongfx</font></em> để được phục vụ!<br /><font color="#ff6600">SỮA B&Ograve; TƯƠI NGUY&Ecirc;N CHẤT 100% - GIAO TẬN NH&Agrave;</font><br /></p><br />
    
   Đang tải...
  2. liemtran308

   liemtran308 Guest

   Tám Lúa ở xa quá ủng hộ ko đc .... các bạn ở gần ủng cho bạn phongfx đi.

   SỮA BÒ TƯƠI NGUYÊN CHẤT 100% - GIAO TẬN NHÀ
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...