• bán và cung cấp các loại rau mầm,rau xanh

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 15/9/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: rau mầm cao cấp
   - Địa chỉ: tp.hcm
   - Tel, Fax: 0902529370
   - email: raumamcaocap@yahoo.com.vn
   ================================

   <p><font size="2">B&Aacute;N V&Agrave; CUNG CẤP&nbsp;C&Aacute;C LOẠI RAU MẦM V&Agrave; RAU XANH.NHẬN CUNG CẤP C&Aacute;C LOẠI RAU MẦM ,RAU XANH CHO C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG ,QU&Aacute;N ĂN,C&Aacute;C CƠ SỞ ,C&Ocirc;NG TY THU MUA RAU CỦ QUẢ HOẶC XUẤT KHẨU.NHẬN Đ&Oacute;NG G&Oacute;I GIA C&Ocirc;NG C&Aacute;C LOẠI N&Ocirc;NG SẢN CHO C&Aacute;C ĐƠN VỊ C&Aacute; NH&Acirc;N C&Aacute;C C&Ocirc;NG TY KINH DOANH HOẶC XUẤT KHẨU N&Ocirc;NG SẢN.</font></p><p><font size="2">XIN LI&Ecirc;N HỆ:</font></p><p><font size="2">PHONE:0902529370 HOẶC <a href="mailto:raumamcaocap@yahoo.com.vn">raumamcaocap@yahoo.com.vn</a></font></p><p><font size="3">XIN HẬN HẠNH PHỤC VỤ QU&Yacute; KH&Aacute;CH</font></p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...