Bán Bán vườn trầm hương 12 năm tuổi ( có hình )

#1
Vườn trầm hương ( gió bầu ) hơn 1 ha tại Quảng Bình được trồng từ năm 2000, số lượng hơn 500 cây. Đường kính cây đa số đạt trên 25 cm, thân thẳng, đã khoan tại trầm từ năm 2007. Vậy ai có nhu cầu mua vườn trầm hương thì liên hệ : 0977.036.513 gặp mr.Hoan.
Email : ngovannhantinh@gmail.com
 

Last edited:
#4
lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
#9
lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

--------

upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
Last edited:

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH