các bạn xem giúp bệnh gì?

#1
heo nhà mình nó cứ dùng chân sau gãi ở vùng cổ gây bong da đỏ, giờ chỗ đó nó biến sang mau vàng đen. ko pix bị bệnh gì vậy
[DOUBLEPOST=1433033799,1433031364][/DOUBLEPOST]ko ai biết ah. ai pix giúp e với
 

duyba

Nhà nông tập sự
#2
heo nhà mình nó cứ dùng chân sau gãi ở vùng cổ gây bong da đỏ, giờ chỗ đó nó biến sang mau vàng đen. ko pix bị bệnh gì vậy
[DOUBLEPOST=1433033799,1433031364][/DOUBLEPOST]ko ai biết ah. ai pix giúp e với
heo nhà mình nó cứ dùng chân sau gãi ở vùng cổ gây bong da đỏ, giờ chỗ đó nó biến sang mau vàng đen. ko pix bị bệnh gì vậy
[DOUBLEPOST=1433033799,1433031364][/DOUBLEPOST]ko ai biết ah. ai pix giúp e với
heo bạn có tiêm thuốc vùng đó không? thường thì tiêm thuốc vào vùng cổ heo rất ngứa và hay gay ngứa, không sao cả
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH