• CÁCH NUÔI SÂU GẠO

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 11/7/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: PHẠM LÊ THÔNG
   - Địa chỉ: 12 TỔ 3 ẤP 4 LIONG AN LONG THÀNH ĐỒNG NAI
   - Tel, Fax: 0613526158
   - email: shjnjchj_kudo_0204_grafaell2001@yahoo.com
   ================================

   <p>NHƯ C&Aacute;C BẠN Đ&Atilde; BIẾT NGHỀ NU&Ocirc;I S&Acirc;U GẠO HIỆN NAY RẤT PH&Aacute;T TRIỂN.</p><p>M&Igrave;NH Đ&Atilde; M&Ograve; RẤT NHI&Egrave;U DIỄN Đ&Agrave;N TR&Ecirc;N MẠNG VỀ C&Aacute;CH NU&Ocirc;I N&Agrave;Y NHƯNG HIỆU QUẢ KH&Ocirc;NG CAO.</p><p>VẬY N&Ecirc;N M&Igrave;NH SẼ HƯỚNG DẪN C&Aacute;CH NU&Ocirc;I VỚI HIỆU QUẢ TỐT NHẤT &gt; MỘT THAU CHO RA 3.2 LON S&Acirc;U.</p><p>NẾU C&Oacute; AI QUAN T&Acirc;M XIN GỌI VỀ SỐ 0613526158 .NHƯNG C&Aacute;I G&Igrave; CŨNG PHẢI C&Oacute; C&Aacute;I GI&Aacute; CỦA N&Oacute; Đ&Uacute;NG KH&Ocirc;NG. 7 TRIỆU LA C&Aacute;I GI&Aacute; ĐỂ C&Oacute; MỘT C&Ocirc;NG THỨC TỐT NHẤT.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&Aacute;M ƠN<br /></p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...