• Cần mua giống gà Ác - Kiến Xương - Thái Bình

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 23/12/11

  1. thanhpb Nhà nông nghiệp dư

   Cháu cần mua vài đôi giống gà Ác về nuôi phục vụ nhu cầu gia đình, các bác & anh/chị nào biết chỉ giúp cháu:
   1. Địa điểm mua con giống (Ở Huyện Kiến Xương, Thái Bình là tốt nhất);
   2. Giá con giống là bao nhiêu thì hợp lý;
   3. Kỹ thuật chăn nuôi đặc biệt (nếu có);
   4. Các lưu ý khác
   Cảm ơn các bác & anh/chị

   Cháu cần mua vài đôi giống gà Ác về nuôi phục vụ nhu cầu gia đình, các bác & anh/chị nào biết chỉ giúp cháu:
   1. Địa điểm mua con giống (Ở Huyện Kiến Xương, Thái Bình là tốt nhất);
   2. Giá con giống là bao nhiêu thì hợp lý;
   3. Kỹ thuật chăn nuôi đặc biệt (nếu có);
   4. Các lưu ý khác
   Cảm ơn các bác & anh/chị

   Cháu cần mua vài đôi giống gà Ác về nuôi phục vụ nhu cầu gia đình, các bác & anh/chị nào biết chỉ giúp cháu:
   1. Địa điểm mua con giống (Ở Huyện Kiến Xương, Thái Bình là tốt nhất);
   2. Giá con giống là bao nhiêu thì hợp lý;
   3. Kỹ thuật chăn nuôi đặc biệt (nếu có);
   4. Các lưu ý khác
   Cảm ơn các bác & anh/chị

   Cháu cần mua vài đôi giống gà Ác về nuôi phục vụ nhu cầu gia đình, các bác & anh/chị nào biết chỉ giúp cháu:
   1. Địa điểm mua con giống (Ở Huyện Kiến Xương, Thái Bình là tốt nhất);
   2. Giá con giống là bao nhiêu thì hợp lý;
   3. Kỹ thuật chăn nuôi đặc biệt (nếu có);
   4. Các lưu ý khác
   Cảm ơn các bác & anh/chị

   Cháu cần mua vài đôi giống gà Ác về nuôi phục vụ nhu cầu gia đình, các bác & anh/chị nào biết chỉ giúp cháu:
   1. Địa điểm mua con giống (Ở Huyện Kiến Xương, Thái Bình là tốt nhất);
   2. Giá con giống là bao nhiêu thì hợp lý;
   3. Kỹ thuật chăn nuôi đặc biệt (nếu có);
   4. Các lưu ý khác
   Cảm ơn các bác & anh/chị

   --------

   Up, Help me Please!
    
   Last edited: 23/12/11
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...