Cây mai vàng

NguyenPhatLoi

Nghiệp dư
#3
àh, thiệt ra các giống mai mà ALợi đề cập chủ yếu để đưa dẫn chứng cho sự phong phú của các loại mai ở VN thôi, thực tế ALợi cũng chưa tiếp xúc hết với các loại mai đó nữa.
chủ yếu chỉ là 3 loại mai kể trên thôi :)
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH