• chào bán cao lanh, cát trắng, CaCO3

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 29/11/10

  1. lai Nhà nông nghiệp dư

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: trần
   - Địa chỉ: 339 nguyễn thượng hiền, phường 11, quận 10
   - Tel, Fax: (08)3834.3660 ::: FaX ( 08) 3832.6063
   - email: 47tpnt@gmail.com
   ================================

   <p>C&Ocirc;NG TY TNHH KHAU THÁC VÀ CH&Ecirc;́ BI&Ecirc;́N KHOÁNG SẢN KL</p><p>trước ti&ecirc;n cho phép t&ocirc;i xin gửi tới quý khách hàng lời chúc sức khỏe, may mắn thành c&ocirc;ng.</p><p>c&ocirc;ng ty chúng t&ocirc;i chuy&ecirc;n khai thác và ch&ecirc;́ bi&ecirc;́n khoáng sản cao lanh, cát trắng, CaCo3.&nbsp;</p><p>&nbsp;CaCo3 được dùng trong sản xu&acirc;́t thức ăn chăn nu&ocirc;i. Cao lanh được dùng trong sản xu&acirc;́t thu&ocirc;́c bảo v&ecirc;̣ thực v&acirc;̣t,ph&acirc;n bón, khử trùng ao nu&ocirc;i thủy hải sản.</p><p>&nbsp;mọi th&ocirc;ng tin v&ecirc;̀ sản ph&acirc;̉m của chúng t&ocirc;i kính mong quý c&ocirc;ng ty, doanh nghi&ecirc;̣p li&ecirc;n h&ecirc;̣ với chúng t&ocirc;i.</p><p>&nbsp;Tr&acirc;̀n xu&acirc;n Lai</p><p>&nbsp;Đ/C: 339 nguy&ecirc;̃n thượng hi&ecirc;̀n, phường 11, qu&acirc;̣n 10, T.P HCM</p><p>&nbsp;website: www.kl-corp.com.vn</p><p>&nbsp;ĐT: 0935.919.268; Email:47tpnt@gmail.com</p>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...