CON CÀ CUỐNG

Xuan Vu

Thứ thiệt
Nông dân @
#1
Con cà cuống muốn làm trời
Tại vì giá nó đang hời trời mây
Mấy năm nó cũng giá này.
Cao hơn thì có chẳng ngầy thấp đâu
Nuôi nó cũng rất bể dâu
Công phu dữ lắm cái đầu rất hay
Còn nuôi theo cách bầy hầy
Thế là nó chết trắng tay như thường
Con này dở dở ương ương
Nuôi sinh sản tốt đường đường đó nha
Nhưng nó lại rất rầy rà
Đến khi nó lớn phân ra từng vùng
Tại gì độc chiếc anh hùng
Tranh nhau đấu đá đến cùng chết hai
Rồi hồ ao lại nằm dài
Trong veo sạch sẻ cuống bay chầu trời
Người ơi tôi gọi người ơi
Có nuôi thì thử chớ chơi ngập tràn
Bởi gì tính cách ngang ngang
Có ngày rã ruột tan hoang cửa nha
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH