• CUNG CÂP DẾ THỊT VÀ DẾ GIỐNG Ỏ TP QUẢNG NGÃI

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 23/8/09

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRẠI DẾ QUANG VINH CHUYÊN CUNG CẤP DẾ THỊT VÀ DẾ GIỐNG
   - Địa chỉ: Nghĩa Điền - Tư Nghĩa - TP.Quảng Ngãi
   - Tel, Fax: 0982828240 ::: FaX
   - email: traidequangvinh@yahoo.com
   ================================

   <p><img border="0" title="Smile" alt="Smile" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" /><font size="2"><strong><font size="3">T</font><font color="#3300ff"><font size="3">rại Dế</font> của ch&uacute;ng t&ocirc;i cần nơi ti&ecirc;u thụ Dế thịt v&agrave; Dế Giống. C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i. ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp c&aacute;c sản phẩm tốt nhất v&agrave; đảm bảo chất lượng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</font></strong></font></p> <p><font size="2" color="#3300ff"><strong>ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hướng dẫn cụ thể khi kh&aacute;ch h&agrave;ng co nhu cầu về sản phẩm.</strong></font></p> <p><font size="2" color="#3300ff"><strong>ch&uacute;ng t&ocirc;i giao h&agrave;ng tận nơi v&agrave; kh&ocirc;ng ngại xa.<br /> <font color="#000000"><em>địa chỉ li&ecirc;n hệ :</em></font> <br /> Nghĩa Điền - Tư Nghĩa -TP.Quảng Ng&atilde;i</strong></font></p> <p><font size="2" color="#3300ff"><strong>ĐT : 09 35 66 83 09 </strong></font></p>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...