Cung cấp vịt giống GRIMAUD ( vịt siêu nạc ,vịt pháp ) .