• dây chuyền giết mổ gia cầm và gia súc

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 22/12/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. Mo Guo Liang Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Mo Guo Liang
   - Địa chỉ: 134/5h ấp Tam Đông II, xã Thơi Tam Thôn, Hóc Môn, TP. HCM
   - Tel, Fax: 0822125186 ::: FaX 0854015317
   - email: vinajixie@gmail.com
   ================================

   <font face="Times New Roman"><strong>1-</strong><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><strong><font face="Times New Roman">Tư vấn, thiết kế, lắp đặt, chuyển giao c&ocirc;ng nghệ, cung cấp thiết bị d&acirc;y chuyền giết mổ gia cầm &amp; gia s&uacute;c. d&acirc;y chuyền pha lốc &amp; chế biến thực phẩm thịt. <br /><br />2- Thiết kế, lắp đặt c&ocirc;ng tr&igrave;nh xử l&yacute; nước thải. <br /><br />3- Thiết kế, lắp đặt hệ thống cấp đ&ocirc;ng, kho lanh, kho m&aacute;t. <br /><br />4- Cung cấp c&aacute;c phụ t&ugrave;ng thiết bị d&acirc;y chuyền giết mổ, chế biến thịt &amp; sửa chữa bảo tr&igrave;. <br /><br />5- Cung cấp phụ t&ugrave;ng cho c&aacute;c nh&agrave; sản xuất d&acirc;y chuyền giết mổ. Dịch vụ cung cấp chuy&ecirc;n gia giết mổ.<br />&nbsp;<br />6- Thiết kế, lắp đặt hệ thống nước n&oacute;ng n&acirc;ng lượng mặt trời c&ocirc;ng nghiệp cho c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y giết mổ.</font></strong><strong><br /></strong>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...