• ĐN - Bán Nhím Giống Gấp

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 31/7/10

  1. phuong_huy Nhà nông nghiệp dư

   Hiện nay chúng tôi đang cần sửa chuồng trại nên cần bán lô nhím gấp trong vòng 1 đến 2 ngày. Quý cá nhân nào có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi qua sdt : 01689923909.

   Địa chỉ : Biên Hòa - đồng nai

   15 cặp nhím đang mang bầu giá 30.5 triệu/cap

   10 nhím cái đang bầu giá 20 triệu/con

   Đặc biệt chúng tôi đang có 2 cặp bố mẹ tơ đang dẫn 1 cặp con, rất đẹp
   • 1 cặp bố mẹ dẫn 1 cặp con ( đực + cái : khoảng 2 kg 1 con con ) giá 42 triệu
   • 1 cặp bố mẹ dẫn 1 cặp con ( đực + cái : khoảng 1,2 kg 1 con con ) giá 40 triệu
   Tất cả đều có giấy tờ kiểm lâm, vì lí do sửa chữa nâng cấp nên chúng tôi cần bán gấp. Mọi thông tin xin liên lạc với chúng tôi sdt : 01689923909

   Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
   <style id="thisIsOurStyle"> div.image_information{ padding:2px; -moz-opacity: 0.8; opacity: 0.8; background-color:#f9fbdd; font-size:11px; font-family:Arial,Verdana; font-weight:normal; font-style:normal; color:#000000; border:1px solid #000000; text-align:left; position:absolute; z-index:999;} </style><script id="thisIsOurScript"> divVis=0; ourAlt=''; ourTitle=''; function showThis(where, e) { var For_content =document.createElement('div'); document.body.appendChild(For_content); For_content.className='image_information'; For_content.setAttribute('id','image_informer'); var topLeft=cursorPosition(e); var newX=topLeft[0]+13; var newY=topLeft[1]+10; For_content.style.left=newX+'px'; For_content.style.top=newY+'px'; ourAlt=where.alt; ourTitle=where.title; var outHtml=''; if(where.src) outHtml=outHtml+'src: '+where.src+'
   '; if(where.naturalWidth) outHtml=outHtml+'natural width: '+where.naturalWidth+'px;
   '; if(where.naturalHeight) outHtml=outHtml+'natural height: '+where.naturalHeight+'px;
   '; if(where.width) outHtml=outHtml+'width: '+where.width+'px;
   '; if(where.height) outHtml=outHtml+'height: '+where.height+'px;
   '; if(ourAlt) outHtml=outHtml+'alt: '+ourAlt+'
   '; if(ourTitle) outHtml=outHtml+'title: '+ourTitle+'
   '; if(where.id) outHtml=outHtml+'id: '+where.id+'
   '; if(where.className) outHtml=outHtml+'class: '+where.className+'
   '; if(where.border) outHtml=outHtml+'border: '+where.border+'
   '; For_content.innerHTML=outHtml; divVis=1; where.removeAttribute('alt'); where.removeAttribute('title'); } function hideThis(where) { document.body.removeChild(document.getElementById('image_informer')); where.setAttribute('alt',ourAlt); where.setAttribute('title',ourTitle); divVis=0; ourAlt=''; ourTitle=''; } function moveThis(e) { if(divVis==1) { var topLeft=cursorPosition(e); var newX=topLeft[0]+13; var newY=topLeft[1]+10; document.getElementById('image_informer').style.left=newX+'px'; document.getElementById('image_informer').style.top=newY+'px'; } } function cursorPosition(e) { var xPlusY= new Array(2); if (e.pageX || e.pageY) { var x=e.pageX; var y=e.pageY; } else if (e.clientX || e.clientY) { var x=e.clientX+(document.documentElement.scrollLeft || document.body.scrollLeft)-document.documentElement.clientLeft; var y=e.clientY+(document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop)-document.documentElement.clientTop; } xPlusY[0]=x; xPlusY[1]=y; return xPlusY; } </script><style id="thisIsOurStyle"> div.image_information{ padding:2px; -moz-opacity: 0.8; opacity: 0.8; background-color:#f9fbdd; font-size:11px; font-family:Arial,Verdana; font-weight:normal; font-style:normal; color:#000000; border:1px solid #000000; text-align:left; position:absolute; z-index:999;} </style><script id="thisIsOurScript"> divVis=0; ourAlt=''; ourTitle=''; function showThis(where, e) { var For_content =document.createElement('div'); document.body.appendChild(For_content); For_content.className='image_information'; For_content.setAttribute('id','image_informer'); var topLeft=cursorPosition(e); var newX=topLeft[0]+13; var newY=topLeft[1]+10; For_content.style.left=newX+'px'; For_content.style.top=newY+'px'; ourAlt=where.alt; ourTitle=where.title; var outHtml=''; if(where.src) outHtml=outHtml+'src: '+where.src+'
   '; if(where.naturalWidth) outHtml=outHtml+'natural width: '+where.naturalWidth+'px;
   '; if(where.naturalHeight) outHtml=outHtml+'natural height: '+where.naturalHeight+'px;
   '; if(where.width) outHtml=outHtml+'width: '+where.width+'px;
   '; if(where.height) outHtml=outHtml+'height: '+where.height+'px;
   '; if(ourAlt) outHtml=outHtml+'alt: '+ourAlt+'
   '; if(ourTitle) outHtml=outHtml+'title: '+ourTitle+'
   '; if(where.id) outHtml=outHtml+'id: '+where.id+'
   '; if(where.className) outHtml=outHtml+'class: '+where.className+'
   '; if(where.border) outHtml=outHtml+'border: '+where.border+'
   '; For_content.innerHTML=outHtml; divVis=1; where.removeAttribute('alt'); where.removeAttribute('title'); } function hideThis(where) { document.body.removeChild(document.getElementById('image_informer')); where.setAttribute('alt',ourAlt); where.setAttribute('title',ourTitle); divVis=0; ourAlt=''; ourTitle=''; } function moveThis(e) { if(divVis==1) { var topLeft=cursorPosition(e); var newX=topLeft[0]+13; var newY=topLeft[1]+10; document.getElementById('image_informer').style.left=newX+'px'; document.getElementById('image_informer').style.top=newY+'px'; } } function cursorPosition(e) { var xPlusY= new Array(2); if (e.pageX || e.pageY) { var x=e.pageX; var y=e.pageY; } else if (e.clientX || e.clientY) { var x=e.clientX+(document.documentElement.scrollLeft || document.body.scrollLeft)-document.documentElement.clientLeft; var y=e.clientY+(document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop)-document.documentElement.clientTop; } xPlusY[0]=x; xPlusY[1]=y; return xPlusY; } </script><style id="thisIsOurStyle"> div.image_information{ padding:2px; -moz-opacity: 0.8; opacity: 0.8; background-color:#f9fbdd; font-size:11px; font-family:Arial,Verdana; font-weight:normal; font-style:normal; color:#000000; border:1px solid #000000; text-align:left; position:absolute; z-index:999;} </style><script id="thisIsOurScript"> divVis=0; ourAlt=''; ourTitle=''; function showThis(where, e) { var For_content =document.createElement('div'); document.body.appendChild(For_content); For_content.className='image_information'; For_content.setAttribute('id','image_informer'); var topLeft=cursorPosition(e); var newX=topLeft[0]+13; var newY=topLeft[1]+10; For_content.style.left=newX+'px'; For_content.style.top=newY+'px'; ourAlt=where.alt; ourTitle=where.title; var outHtml=''; if(where.src) outHtml=outHtml+'src: '+where.src+'
   '; if(where.naturalWidth) outHtml=outHtml+'natural width: '+where.naturalWidth+'px;
   '; if(where.naturalHeight) outHtml=outHtml+'natural height: '+where.naturalHeight+'px;
   '; if(where.width) outHtml=outHtml+'width: '+where.width+'px;
   '; if(where.height) outHtml=outHtml+'height: '+where.height+'px;
   '; if(ourAlt) outHtml=outHtml+'alt: '+ourAlt+'
   '; if(ourTitle) outHtml=outHtml+'title: '+ourTitle+'
   '; if(where.id) outHtml=outHtml+'id: '+where.id+'
   '; if(where.className) outHtml=outHtml+'class: '+where.className+'
   '; if(where.border) outHtml=outHtml+'border: '+where.border+'
   '; For_content.innerHTML=outHtml; divVis=1; where.removeAttribute('alt'); where.removeAttribute('title'); } function hideThis(where) { document.body.removeChild(document.getElementById('image_informer')); where.setAttribute('alt',ourAlt); where.setAttribute('title',ourTitle); divVis=0; ourAlt=''; ourTitle=''; } function moveThis(e) { if(divVis==1) { var topLeft=cursorPosition(e); var newX=topLeft[0]+13; var newY=topLeft[1]+10; document.getElementById('image_informer').style.left=newX+'px'; document.getElementById('image_informer').style.top=newY+'px'; } } function cursorPosition(e) { var xPlusY= new Array(2); if (e.pageX || e.pageY) { var x=e.pageX; var y=e.pageY; } else if (e.clientX || e.clientY) { var x=e.clientX+(document.documentElement.scrollLeft || document.body.scrollLeft)-document.documentElement.clientLeft; var y=e.clientY+(document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop)-document.documentElement.clientTop; } xPlusY[0]=x; xPlusY[1]=y; return xPlusY; } </script><style id="thisIsOurStyle"> div.image_information{ padding:2px; -moz-opacity: 0.8; opacity: 0.8; background-color:#f9fbdd; font-size:11px; font-family:Arial,Verdana; font-weight:normal; font-style:normal; color:#000000; border:1px solid #000000; text-align:left; position:absolute; z-index:999;} </style><script id="thisIsOurScript"> divVis=0; ourAlt=''; ourTitle=''; function showThis(where, e) { var For_content =document.createElement('div'); document.body.appendChild(For_content); For_content.className='image_information'; For_content.setAttribute('id','image_informer'); var topLeft=cursorPosition(e); var newX=topLeft[0]+13; var newY=topLeft[1]+10; For_content.style.left=newX+'px'; For_content.style.top=newY+'px'; ourAlt=where.alt; ourTitle=where.title; var outHtml=''; if(where.src) outHtml=outHtml+'src: '+where.src+'
   '; if(where.naturalWidth) outHtml=outHtml+'natural width: '+where.naturalWidth+'px;
   '; if(where.naturalHeight) outHtml=outHtml+'natural height: '+where.naturalHeight+'px;
   '; if(where.width) outHtml=outHtml+'width: '+where.width+'px;
   '; if(where.height) outHtml=outHtml+'height: '+where.height+'px;
   '; if(ourAlt) outHtml=outHtml+'alt: '+ourAlt+'
   '; if(ourTitle) outHtml=outHtml+'title: '+ourTitle+'
   '; if(where.id) outHtml=outHtml+'id: '+where.id+'
   '; if(where.className) outHtml=outHtml+'class: '+where.className+'
   '; if(where.border) outHtml=outHtml+'border: '+where.border+'
   '; For_content.innerHTML=outHtml; divVis=1; where.removeAttribute('alt'); where.removeAttribute('title'); } function hideThis(where) { document.body.removeChild(document.getElementById('image_informer')); where.setAttribute('alt',ourAlt); where.setAttribute('title',ourTitle); divVis=0; ourAlt=''; ourTitle=''; } function moveThis(e) { if(divVis==1) { var topLeft=cursorPosition(e); var newX=topLeft[0]+13; var newY=topLeft[1]+10; document.getElementById('image_informer').style.left=newX+'px'; document.getElementById('image_informer').style.top=newY+'px'; } } function cursorPosition(e) { var xPlusY= new Array(2); if (e.pageX || e.pageY) { var x=e.pageX; var y=e.pageY; } else if (e.clientX || e.clientY) { var x=e.clientX+(document.documentElement.scrollLeft || document.body.scrollLeft)-document.documentElement.clientLeft; var y=e.clientY+(document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop)-document.documentElement.clientTop; } xPlusY[0]=x; xPlusY[1]=y; return xPlusY; } </script><style id="thisIsOurStyle"> div.image_information{ padding:2px; -moz-opacity: 0.8; opacity: 0.8; background-color:#f9fbdd; font-size:11px; font-family:Arial,Verdana; font-weight:normal; font-style:normal; color:#000000; border:1px solid #000000; text-align:left; position:absolute; z-index:999;} </style><script id="thisIsOurScript"> divVis=0; ourAlt=''; ourTitle=''; function showThis(where, e) { var For_content =document.createElement('div'); document.body.appendChild(For_content); For_content.className='image_information'; For_content.setAttribute('id','image_informer'); var topLeft=cursorPosition(e); var newX=topLeft[0]+13; var newY=topLeft[1]+10; For_content.style.left=newX+'px'; For_content.style.top=newY+'px'; ourAlt=where.alt; ourTitle=where.title; var outHtml=''; if(where.src) outHtml=outHtml+'src: '+where.src+'
   '; if(where.naturalWidth) outHtml=outHtml+'natural width: '+where.naturalWidth+'px;
   '; if(where.naturalHeight) outHtml=outHtml+'natural height: '+where.naturalHeight+'px;
   '; if(where.width) outHtml=outHtml+'width: '+where.width+'px;
   '; if(where.height) outHtml=outHtml+'height: '+where.height+'px;
   '; if(ourAlt) outHtml=outHtml+'alt: '+ourAlt+'
   '; if(ourTitle) outHtml=outHtml+'title: '+ourTitle+'
   '; if(where.id) outHtml=outHtml+'id: '+where.id+'
   '; if(where.className) outHtml=outHtml+'class: '+where.className+'
   '; if(where.border) outHtml=outHtml+'border: '+where.border+'
   '; For_content.innerHTML=outHtml; divVis=1; where.removeAttribute('alt'); where.removeAttribute('title'); } function hideThis(where) { document.body.removeChild(document.getElementById('image_informer')); where.setAttribute('alt',ourAlt); where.setAttribute('title',ourTitle); divVis=0; ourAlt=''; ourTitle=''; } function moveThis(e) { if(divVis==1) { var topLeft=cursorPosition(e); var newX=topLeft[0]+13; var newY=topLeft[1]+10; document.getElementById('image_informer').style.left=newX+'px'; document.getElementById('image_informer').style.top=newY+'px'; } } function cursorPosition(e) { var xPlusY= new Array(2); if (e.pageX || e.pageY) { var x=e.pageX; var y=e.pageY; } else if (e.clientX || e.clientY) { var x=e.clientX+(document.documentElement.scrollLeft || document.body.scrollLeft)-document.documentElement.clientLeft; var y=e.clientY+(document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop)-document.documentElement.clientTop; } xPlusY[0]=x; xPlusY[1]=y; return xPlusY; } </script><style id="thisIsOurStyle"> div.image_information{ padding:2px; -moz-opacity: 0.8; opacity: 0.8; background-color:#f9fbdd; font-size:11px; font-family:Arial,Verdana; font-weight:normal; font-style:normal; color:#000000; border:1px solid #000000; text-align:left; position:absolute; z-index:999;} </style><script id="thisIsOurScript"> divVis=0; ourAlt=''; ourTitle=''; function showThis(where, e) { var For_content =document.createElement('div'); document.body.appendChild(For_content); For_content.className='image_information'; For_content.setAttribute('id','image_informer'); var topLeft=cursorPosition(e); var newX=topLeft[0]+13; var newY=topLeft[1]+10; For_content.style.left=newX+'px'; For_content.style.top=newY+'px'; ourAlt=where.alt; ourTitle=where.title; var outHtml=''; if(where.src) outHtml=outHtml+'src: '+where.src+'
   '; if(where.naturalWidth) outHtml=outHtml+'natural width: '+where.naturalWidth+'px;
   '; if(where.naturalHeight) outHtml=outHtml+'natural height: '+where.naturalHeight+'px;
   '; if(where.width) outHtml=outHtml+'width: '+where.width+'px;
   '; if(where.height) outHtml=outHtml+'height: '+where.height+'px;
   '; if(ourAlt) outHtml=outHtml+'alt: '+ourAlt+'
   '; if(ourTitle) outHtml=outHtml+'title: '+ourTitle+'
   '; if(where.id) outHtml=outHtml+'id: '+where.id+'
   '; if(where.className) outHtml=outHtml+'class: '+where.className+'
   '; if(where.border) outHtml=outHtml+'border: '+where.border+'
   '; For_content.innerHTML=outHtml; divVis=1; where.removeAttribute('alt'); where.removeAttribute('title'); } function hideThis(where) { document.body.removeChild(document.getElementById('image_informer')); where.setAttribute('alt',ourAlt); where.setAttribute('title',ourTitle); divVis=0; ourAlt=''; ourTitle=''; } function moveThis(e) { if(divVis==1) { var topLeft=cursorPosition(e); var newX=topLeft[0]+13; var newY=topLeft[1]+10; document.getElementById('image_informer').style.left=newX+'px'; document.getElementById('image_informer').style.top=newY+'px'; } } function cursorPosition(e) { var xPlusY= new Array(2); if (e.pageX || e.pageY) { var x=e.pageX; var y=e.pageY; } else if (e.clientX || e.clientY) { var x=e.clientX+(document.documentElement.scrollLeft || document.body.scrollLeft)-document.documentElement.clientLeft; var y=e.clientY+(document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop)-document.documentElement.clientTop; } xPlusY[0]=x; xPlusY[1]=y; return xPlusY; } </script>
    
   Last edited: 4/8/10
   Đang tải...
  2. phuong_huy

   phuong_huy Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   501
   Đã được thích:
   70
   Nghề nghiệp:
   student
   Up 1 phát nè, mua bán cho mau mắn nè
    
  3. phuong_huy

   phuong_huy Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   501
   Đã được thích:
   70
   Nghề nghiệp:
   student
   lên nào ...
    
  4. phuong_huy

   phuong_huy Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   501
   Đã được thích:
   70
   Nghề nghiệp:
   student
   Up lên nào , ............
    
  5. phuong_huy

   phuong_huy Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   501
   Đã được thích:
   70
   Nghề nghiệp:
   student
   Up lên nào
    
   Last edited: 4/8/10
  6. phuong_huy

   phuong_huy Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   501
   Đã được thích:
   70
   Nghề nghiệp:
   student
   up cho ngày mới
    
  7. phuhuy

   phuhuy <font color=orange><b>Tấm Lòng Vàng</b></font>

   Bài viết:
   529
   Đã được thích:
   21
   Nghề nghiệp:
   nhanvien
   up cho người có nhu cầu
    
  8. thethuan87

   thethuan87 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   27
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   tu do
   nhim

   vay ban het khi sua xong ban lai mua ah????
    
  9. Thomasdinhodim

   Thomasdinhodim Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   195
   Đã được thích:
   1
   Nghề nghiệp:
   kĩ sư thiết kế
   có phải nick phuong _huy hoc DH nong lam nam 2 ko
   em rao dum nguoi khac hay sao vay
   ---------------
   moi chat voi em hom tối thứ mấy đó
   có bán răng heo rừng nữa phải ko
    
   Last edited: 4/8/10
  10. phuong_huy

   phuong_huy Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   501
   Đã được thích:
   70
   Nghề nghiệp:
   student
   Hì là em đây, em đăng tin cho ông chú ở Biên Hòa anh ah
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...