DỰ TOÁN THIẾT KẾ 30 NÁI ĐẺ

Trần nguyên Ngọc

Nhà nông chính hiệu
#1
Tình hình là tôi muốn treo ấn về vườn để chăn nuôi, tìm được dự toán này ở
vietdvm . com, mà nói chung thì vẫn còn thiếu đự toán khâu xử lý chất thải, nước thải. Mong được chỉ giáo.

DỰ TOÁN THIẾT KẾ TRẠI 30 NÁI

1. Xây dựng cơ bản

Về xây dựng chuồng trại tuân thủ theo quy định chung. Với chuồng kín nên xây dựng theo hướng Đông - Tây. Chuồng nuôi cần xa khu dân cư, thuận tiện đường giao thông, thuận tiện chất thải, thuận tiện và chủ động nguồn nước sạch cùng với nguồn điện.
Chuồng nuôi heo chửa, heo đực, heo nái, heo cai sữa, heo thịt: 50m x 8m = 400m².
Tiền xây dựng cơ bản 1m² theo giá thị trường 500.000 đ/m² =
200.000.000 đ (1)

2. Dự toán hệ thống thiết bị chăn nuôi

Dự toán thiết bị chăn nuôi dựa trên giá thị trường hiện tại, do có rất nhiều loại có chất lượng khác nhau.
Với quy mô trại 30 nái ta cần xây 24 ô nái chửa, 01 ô đực giống, 06 ô nái đẻ, 06 ô cai sữa, 08 ô nuôi heo thịt.


3. Dự toán chuồng heo hậu bị, heo nái chửa, heo đực giống (
0,8m x 2,2m)
- Chuồng heo chửa có máng ăn núm uống: 24 bộ x 1.500.000 đ = 36.000.000 đ.
- Chuồng heo đực có máng ăn núm uống: 1 bộ x 2.500.000 đ = 2.500.000 đ.
- Hệ thống làm mát (Quạt, tấm làm mát, hệ thống điều khiển tự động cho cả dãy) 01 x 65.000.000đ = 65.000.000 đ.

TỔNG CỘNG: 103.500.000 đ (2)
4. Dự toán xây đựng chuồng heo đẻ
- Chuồng heo đẻ có sàn nhựa đan bê tông, máng ăn núm uống 1,8m x 2,2m: 06 bộ x 5.200.000đ = 31.200.000 đ.
TỔNG CỘNG: 31.200.000 đ (3)
5. Chuồng cai sữa
- Máng ăn tự động 12,5 kg: 6 bộ x 500.000 đ = 3.000.000 đ
- Tấm đan: 100 x 95.000 đ = 9.500.000đ
- Núm uống: 24 cái x 35.000 đ = 840.000 đ

TỔNG CỘNG: 13.340.000 đ (4)
6. Chuồng heo thịt
- Máng ăn tự động 25kg: 08 bộ x 1.200.000 đ = 9.600.000 đ
- Núm uống: 36 cái x 35.000 đ = 1.260.000 đ

TỔNG CỘNG = 10.860.000 đ (5)
* Tổng đầu tư xây dựng + thiết bị
Tổng chi phí đầu tư xây dựng và trang thiết bị bao gồm: (1) + (2) + (3) + (4) + (5), Cụ thể: 200.000.000 đ + 103.500.000 đ + 31.200.000 đ + 13.340.000 đ + 10.860.000 đ = 358.900.000 đ.

* Cũng có ý kiến cho rằng nên thiết kế theo hướng:
- Heo chửa: 30 x 90% = 27 ô (tăng, trường hợp chậm lên giống và nái hậu bị);
- Heo đẻ: 30 x 33% = 10 ô (tăng, đảm bảo đủ chuồng cho nái đẻ);
- Heo cai sữa: từ 02-04 ô, (giảm, ghép đàn sớm để tránh cắn nhau;
- Heo thịt: 06 ô (giảm, đủ cho số lượng con/số nái đẻ).
 

mohinhmoi

nghèo hơn chữ nghèo!!
#2
C
Tình hình là tôi muốn treo ấn về vườn để chăn nuôi, tìm được dự toán này ở
vietdvm . com, mà nói chung thì vẫn còn thiếu đự toán khâu xử lý chất thải, nước thải. Mong được chỉ giáo.

DỰ TOÁN THIẾT KẾ TRẠI 30 NÁI

1. Xây dựng cơ bản

Về xây dựng chuồng trại tuân thủ theo quy định chung. Với chuồng kín nên xây dựng theo hướng Đông - Tây. Chuồng nuôi cần xa khu dân cư, thuận tiện đường giao thông, thuận tiện chất thải, thuận tiện và chủ động nguồn nước sạch cùng với nguồn điện.
Chuồng nuôi heo chửa, heo đực, heo nái, heo cai sữa, heo thịt: 50m x 8m = 400m².
Tiền xây dựng cơ bản 1m² theo giá thị trường 500.000 đ/m² =
200.000.000 đ (1)

2. Dự toán hệ thống thiết bị chăn nuôi

Dự toán thiết bị chăn nuôi dựa trên giá thị trường hiện tại, do có rất nhiều loại có chất lượng khác nhau.
Với quy mô trại 30 nái ta cần xây 24 ô nái chửa, 01 ô đực giống, 06 ô nái đẻ, 06 ô cai sữa, 08 ô nuôi heo thịt.


3. Dự toán chuồng heo hậu bị, heo nái chửa, heo đực giống (
0,8m x 2,2m)
- Chuồng heo chửa có máng ăn núm uống: 24 bộ x 1.500.000 đ = 36.000.000 đ.
- Chuồng heo đực có máng ăn núm uống: 1 bộ x 2.500.000 đ = 2.500.000 đ.
- Hệ thống làm mát (Quạt, tấm làm mát, hệ thống điều khiển tự động cho cả dãy) 01 x 65.000.000đ = 65.000.000 đ.

TỔNG CỘNG: 103.500.000 đ (2)
4. Dự toán xây đựng chuồng heo đẻ
- Chuồng heo đẻ có sàn nhựa đan bê tông, máng ăn núm uống 1,8m x 2,2m: 06 bộ x 5.200.000đ = 31.200.000 đ.
TỔNG CỘNG: 31.200.000 đ (3)
5. Chuồng cai sữa
- Máng ăn tự động 12,5 kg: 6 bộ x 500.000 đ = 3.000.000 đ
- Tấm đan: 100 x 95.000 đ = 9.500.000đ
- Núm uống: 24 cái x 35.000 đ = 840.000 đ

TỔNG CỘNG: 13.340.000 đ (4)
6. Chuồng heo thịt
- Máng ăn tự động 25kg: 08 bộ x 1.200.000 đ = 9.600.000 đ
- Núm uống: 36 cái x 35.000 đ = 1.260.000 đ

TỔNG CỘNG = 10.860.000 đ (5)
* Tổng đầu tư xây dựng + thiết bị
Tổng chi phí đầu tư xây dựng và trang thiết bị bao gồm: (1) + (2) + (3) + (4) + (5), Cụ thể: 200.000.000 đ + 103.500.000 đ + 31.200.000 đ + 13.340.000 đ + 10.860.000 đ = 358.900.000 đ.

* Cũng có ý kiến cho rằng nên thiết kế theo hướng:
- Heo chửa: 30 x 90% = 27 ô (tăng, trường hợp chậm lên giống và nái hậu bị);
- Heo đẻ: 30 x 33% = 10 ô (tăng, đảm bảo đủ chuồng cho nái đẻ);
- Heo cai sữa: từ 02-04 ô, (giảm, ghép đàn sớm để tránh cắn nhau;
- Heo thịt: 06 ô (giảm, đủ cho số lượng con/số nái đẻ).
Chắc cần khoảng 100tr nữa tiền giống, dự trừ.ok
 

demaitinh

Lão nông
#4
30 nái mà chi phí chuồn trại xây dựng các thứ mà 300 mấy triệu là viễn vong. Có 6 ô thịt, 6 chuồn cai, 6 chuồn bầu là tào lao rồi. Nếu như vậy thì phối 1 lần 6 con, nếu rớt 1-2-3 con k đậu thì đợt phối sau phải thành ra phối 7-8-9 con. Như vậy là k đủ chuồn, chưa kể dọn dẹp, vệ sinh để trống. 30 nái mà có 24 chuồn ép vậy heo sau cai sữa lừa đi đâu ? Nếu 30 nái mà bình quân 1 năm là 600 thịt thì 6 chuồn phải chứa 100 con/ô, 100 con ghép là cả 1 vấn đề, phải xây cái chuồn chà bá, heo bệnh heo ỉa thì khó mà thấy.
Nếu làm trại 30 nái đầu tư đồ tốt để xài lâu hư thì bèo cũng 1 tỷ. Xây 4 dãy, 1 heo mang thai, 1 nuôi con, 1 cai, 1 thịt. Nội cái tiền công k cũng phải 200 triệu. Còn đầu tư chuồn mát thì phải hơn, nếu làm nhiều nái thì tiền sẽ giảm được chút ít.
 

leck70

nhanong.com.vn
#5
Cái này tùy điều kiện kinh tế và khả năng xây dựng mà giá thành cao hay thấp nhưng về mặt thẩm mỹ là phải đẹp. Do trước đây làm nghành xây dưng nên tôi làm giá thành tương đối như sau: xây 2 chuồng heo thit 75 m2 và hố đưng phân 12m2, máng ăn uống tư động hết gần 40tr và đang xây chuồng 30 nái: 26 lòng nái mang thai, 6 chuồng nái đẻ, 4 cai sữa, tất đều ở trên sàn và trong diện tích 7,6 x 21 m hết khoản 100tr.
 
#6
Tình hình là tôi muốn treo ấn về vườn để chăn nuôi, tìm được dự toán này ở
vietdvm . com, mà nói chung thì vẫn còn thiếu đự toán khâu xử lý chất thải, nước thải. Mong được chỉ giáo.

DỰ TOÁN THIẾT KẾ TRẠI 30 NÁI

1. Xây dựng cơ bản

Về xây dựng chuồng trại tuân thủ theo quy định chung. Với chuồng kín nên xây dựng theo hướng Đông - Tây. Chuồng nuôi cần xa khu dân cư, thuận tiện đường giao thông, thuận tiện chất thải, thuận tiện và chủ động nguồn nước sạch cùng với nguồn điện.
Chuồng nuôi heo chửa, heo đực, heo nái, heo cai sữa, heo thịt: 50m x 8m = 400m².
Tiền xây dựng cơ bản 1m² theo giá thị trường 500.000 đ/m² =
200.000.000 đ (1)

2. Dự toán hệ thống thiết bị chăn nuôi

Dự toán thiết bị chăn nuôi dựa trên giá thị trường hiện tại, do có rất nhiều loại có chất lượng khác nhau.
Với quy mô trại 30 nái ta cần xây 24 ô nái chửa, 01 ô đực giống, 06 ô nái đẻ, 06 ô cai sữa, 08 ô nuôi heo thịt.


3. Dự toán chuồng heo hậu bị, heo nái chửa, heo đực giống (
0,8m x 2,2m)
- Chuồng heo chửa có máng ăn núm uống: 24 bộ x 1.500.000 đ = 36.000.000 đ.
- Chuồng heo đực có máng ăn núm uống: 1 bộ x 2.500.000 đ = 2.500.000 đ.
- Hệ thống làm mát (Quạt, tấm làm mát, hệ thống điều khiển tự động cho cả dãy) 01 x 65.000.000đ = 65.000.000 đ.

TỔNG CỘNG: 103.500.000 đ (2)
4. Dự toán xây đựng chuồng heo đẻ
- Chuồng heo đẻ có sàn nhựa đan bê tông, máng ăn núm uống 1,8m x 2,2m: 06 bộ x 5.200.000đ = 31.200.000 đ.
TỔNG CỘNG: 31.200.000 đ (3)
5. Chuồng cai sữa
- Máng ăn tự động 12,5 kg: 6 bộ x 500.000 đ = 3.000.000 đ
- Tấm đan: 100 x 95.000 đ = 9.500.000đ
- Núm uống: 24 cái x 35.000 đ = 840.000 đ

TỔNG CỘNG: 13.340.000 đ (4)
6. Chuồng heo thịt
- Máng ăn tự động 25kg: 08 bộ x 1.200.000 đ = 9.600.000 đ
- Núm uống: 36 cái x 35.000 đ = 1.260.000 đ

TỔNG CỘNG = 10.860.000 đ (5)
* Tổng đầu tư xây dựng + thiết bị
Tổng chi phí đầu tư xây dựng và trang thiết bị bao gồm: (1) + (2) + (3) + (4) + (5), Cụ thể: 200.000.000 đ + 103.500.000 đ + 31.200.000 đ + 13.340.000 đ + 10.860.000 đ = 358.900.000 đ.

* Cũng có ý kiến cho rằng nên thiết kế theo hướng:
- Heo chửa: 30 x 90% = 27 ô (tăng, trường hợp chậm lên giống và nái hậu bị);
- Heo đẻ: 30 x 33% = 10 ô (tăng, đảm bảo đủ chuồng cho nái đẻ);
- Heo cai sữa: từ 02-04 ô, (giảm, ghép đàn sớm để tránh cắn nhau;
- Heo thịt: 06 ô (giảm, đủ cho số lượng con/số nái đẻ).
chuồng nái đẻ: 12 tấm nhựa x 55k + 2 tấm bê tông x 100k + khung chuồng thôi mà làm gì đến 5.200.000đ đâu bác còn chuồng cai sữa bác dùng tấm đan bê tông hay sao mà tận 95k vậy :Haha:

Giới thiệu cho các bác tham khảo mô hình chuồng trại chăn nuôi rất hiệu quả hiện nay
 

RoBeo

Nhà nông tập sự
#7
Thế theo các bác thì nen nuôi nái giống gì tốt nhất với thị trường bây giờ
 

Trần nguyên Ngọc

Nhà nông chính hiệu
#8
Thế theo các bác thì nen nuôi nái giống gì tốt nhất với thị trường bây giờ
Mình thích giống Land or York làm nền (theo mình tìm hiểu thì có vẻ đẻ sai và nuôi con khéo hơn các giống khác, hok biết đúng không), lai với giống Duroc để nuôi heo thịt.
hiện mình nuôi 3 con nái, 1 lai Duroc, 1 lai Hamp & 1 chẳng rõ lai gì nhưng đẻ sai hơn 2 đứa còn lại, đang tính nhân giống từ nó lai với Land nhưng đợt nắng hạn và do đổi cám làm ngừng đẻ cả 3, trễ 2 lứa hic, hic, lỗ chỏng vó rồi.
[DOUBLEPOST=1468775547,1468775144][/DOUBLEPOST]
Tình hình là tôi muốn treo ấn về vườn để chăn nuôi, tìm được dự toán này ở
vietdvm . com, mà nói chung thì vẫn còn thiếu đự toán khâu xử lý chất thải, nước thải. Mong được chỉ giáo.

DỰ TOÁN THIẾT KẾ TRẠI 30 NÁI

... .
còn đây là hình ảnh

 

hohuuthuc

hiển thị bên dưới tên trong bài viết
BQT WEBSITE
#9
Em đang đến phần nền rồi. Nhưng em không chia ra 3 chuồng nên em dự định làm rảnh hai bên. Qui mô của em 10 nái.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH