gà con mắc bệnh

duong duc

Nhà nông tập sự
#1
đàn gà con minh được 20 ngày tuổi đã lam vacxin lasota 2lan gum 2lan đậu gà, trước khi thao quây úm ra thi ga vẫn lanh lẹ binh thường.nhưng sau khi thao quây được vai ngay thi tay đàn gà ăn ít lại có một số on đứng ru sã cánh chân thì lạnh ngắt,có môt do em ỉa phân màu nâu thì đoán mắc cầu trùng.hiên tai đang cho uống thuốc trị cầu trùng,nhứng khồn hiểu sao la chân gà con lại lạnh ngắt nhủ thê'. xin mọi người chỉ giáo
 

duong duc

Nhà nông tập sự
#4
minh đã phòng cầu trùng trước khi thả.nhung minh chi táo quây ra thodàn gà hay tâpi chu ko thả ra vườn.gà con vẫn ở trong chuồng,
ma thấy đàn gà hay tập trung lại thành đống đứng rù sã cánh,phân gà thi minh thấy đa số la binh thường co vai con ỉa phân sáp nâu thôi.
 

tran duc tai

Nhà nông tập sự
#5
đàn gà con minh được 20 ngày tuổi đã lam vacxin lasota 2lan gum 2lan đậu gà, trước khi thao quây úm ra thi ga vẫn lanh lẹ binh thường.nhưng sau khi thao quây được vai ngay thi tay đàn gà ăn ít lại có một số on đứng ru sã cánh chân thì lạnh ngắt,có môt do em ỉa phân màu nâu thì đoán mắc cầu trùng.hiên tai đang cho uống thuốc trị cầu trùng,nhứng khồn hiểu sao la chân gà con lại lạnh ngắt nhủ thê'. xin mọi người chỉ giáo
Có thể nó bị lạnh rồi! Bạn tăng nhiệt độ xem sao, để ý phân có dính đích không
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH