GÀ ĐÒN BÌNH ĐỊNH

dthyvu

Nhà nông tập sự
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DTHYVU
- Địa chỉ: TUY PHƯỚC, BÌNH ĐỊNH
- Tel, Fax: 012285551843 ::: FaX
- email: vdong37@gmail.com
================================

<div>ch&eacute;m mạnh tay nh&eacute;</div><div>1.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>g&agrave; x&aacute;m 3.05</div><div>
</div><div>
</div><div>2.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>g&agrave; t&iacute;a 2.9</div><div>
</div><div>
</div><div>3.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>g&agrave; x&aacute;m 3.05</div><div>
</div><div>
</div><div>4.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>g&agrave; &ocirc; l&ugrave;n 3.15</div><div>
</div><div>
</div><div>&nbsp;:) &nbsp;:) &nbsp;:)</div>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH