• HẦM BỂ BIOGAS, BỂ PHỐT THÔNG MINH

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 12/10/11

  1. <p><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">CHUY&Ecirc;N CUNG SX:<br /><br />*&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">HẦM BỂ BIOGAS COMPOSITE, &nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">BỂ PHỐT TH&Ocirc;NG MINH,&nbsp;<br /><br /><br />* CUNG CẤP HẦM BỂ BIOGAS NHỰA COMPOSITE VỚI ĐẶC ĐIỂM LẮP ĐẶT NHANH, K&Iacute;N KH&Iacute;, AN&nbsp;<br />TO&Agrave;N, DỄ THI C&Ocirc;NG,<br />&nbsp;</span></p><p><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">VỚI BỂ PHỐT C&Oacute; DUNG T&Iacute;CH 3 - 5m3 BẰNG CHẤT LIỆU NHỰA COMPOSIT SI&Ecirc;U BỀN BH 2 NĂM<br /><br />( KH&Ocirc;NG PHẢI H&Uacute;T B&Atilde;)<br /><br />TIỆN DỤNG CHỈ CẦN Đ&Agrave;O HỐ HẠ BỂ, Đ&Atilde; ĐẶT ĐẦU CHỜ SẴN RẤT ĐƠN GIẢN.<br /></span></p><p><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">SX LOẠI ĐK : 2m45. 2m25 BẢO H&Agrave;NH 03 NĂM<br /><br />LH: SP VIETNAM<br /><br />71 NGUYỄN CH&Iacute; THANH - H&Agrave; NỘI<br /><br />ĐT/FAX: 04 85 82 96 00<br /><br />EMAIL: vietnambiogas@gmail.com</span></p><div><span class="Apple-style-span" style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px"><br /></span></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Đặng Thị Hà
   - Địa chỉ: 71 láng hạ - hà nội
   - Điện thoại: 0485829600 - Fax:
   - email: vietnambiogas@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...