• hcm cho thuê cây xanh nội thất văn phòng

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 11/9/12

  1. vinaxanh Nhà nông nghiệp dư

   <div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">C.ty TNHH MTV VINAXANH</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">V</span><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">ườn c&acirc;y: 55 Ụ Ghe Phường -Tam Ph&uacute; - Q. Thủ Đức</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Email:&nbsp;</span><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><a target="_blank" href="mailto:chuthucayxanh@gmail.com">chuthucayxanh@gmail.com</a>&nbsp;</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Web:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vinaxanh.comb/">www.vinaxanh.com</a></span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><br /><br /><br /></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vinaxanh.comb/">B</a>ạn chỉ cần gọi cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để được phục vụ tận nơi:(08)66.50.26.26&nbsp;</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Mobi : &nbsp;0915.1386.22 &nbsp;- 0936.539.536</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><br /></span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">* Trong Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp cho:- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho văn ph&ograve;ng</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho ng&acirc;n h&agrave;ng</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n-</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho đại sứ qu&aacute;n</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho cơ quan, hội nghị</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho trụ sở c&ocirc;ng ty</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho to&agrave; nh&agrave; văn ph&ograve;ng, chung cư</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho cửa h&agrave;ng cafe</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho nh&agrave; h&agrave;ng</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho kh&aacute;ch sạn&nbsp;</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho trường học, trung t&acirc;m đ&agrave;o tạo</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho cửa h&agrave;ng thời trang, spa, trung t&acirc;m thương mại</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho biệt thự, nh&agrave; ri&ecirc;ng (bao gồm cả chăm s&oacute;c, dọn dẹp s&acirc;n vườn)</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><br /></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: vinaxanh.com
   - Địa chỉ: 553 Tam Phú -Thủ Đức- HCM
   - Điện thoại: 0915.1386.22 - Fax: 0866502626
   - email: chuthucayxanh@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...